Zadatek

dodatkowe zastrzeżenie umowne
Czas czytania 1 min.

Zadatek – to dodatkowe zastrzeżenie umowne, służące zabezpieczeniu interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci zadatek, jeśli sama go dała, albo obowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości.

Zastosowanie:

Wszelkiego rodzaju umowy przedwstępne sprzedaży – nieruchomości, samochód itp.

Funkcja:

Zabezpieczenie interesów każdej strony (KUPUJĄCY VS SPRZEDAJĄCY), aby nie ponieśli oni żadnych strat finansowych z tytułu zerwania umowy w ostatniej chwili

i wycofania się z transakcji.

Zadatek a zaliczka:

Zadatku nie zwracamy w przypadku, gdy druga strona nie wywiązała się z umowy, a zaliczkę zwracamy zawsze. Jednak, aby coś było zadatkiem musi mieć to takową formę na papierze.

Wysokość zadatku - opcjonalna:

10%.

Podobne artykuły:
Z
 • Zdolność kredytowa

  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu

  1 min
 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1 min
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1 min