Główna > Wiki > Z > Zachowek

Zachowek

forma ochrony interesów
Czas czytania 1 min.

Zachowek to forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Ratio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

 

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku:

 • Tak zwani zstępni czyli
 • Małżonek / małżonka spadkodawcy;
 • Rodzice spadkodawcy, chyba, że są wyłączeni z dziedziczenia ustawowego.

Osoby wyłączone z zachowku:

 • Takie, które swym postępowaniem uznano za niegodne tegoż przywileju,
 • Deklarujące zrzeczenie się dziedziczenia lub odrzucające spadek,
 • Małżonek/ małżonka wyłączeni z dziedziczenia wskutek rozwodu z spadkodawcą,
 • Podmioty wcześniej wydziedziczone przez osobę spadkodawcy.

Zobowiązania wynikające z tegoż tytułu:

 • Dziedziczenie,
 • Ustanowienie zapisu windykacyjnego na osoby wskazane przez spadkodawcę,
 • Doliczenie darowizny do otrzymanego spadku.

Wysokość zachowku:

Kwota pieniężna, która stanowi procent z całego spadku, a liczona jest jako:

 • wysokość przyznana wskutek dziedziczenia ustawowego - ½ udziału,
 • może także obejmować pokrycie kosztów związanych z brakiem możliwości podjęcia pracy zarobkowej (np. wskutek niezdolności do pracy spadkobiercy) - 2/3 udziału,
 • w przypadku gdy zstępni jest niepełnoletni - 2/3 udziału.
Podobne artykuły:
Z
 • Zdolność kredytowa

  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu

  1 min
 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1 min
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1 min