Główna > Wiki > D > Depozyt bankowy

Depozyt bankowy

określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat
Czas czytania 1 min.

Depozyt bankowy –  to ogólne określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat pieniężnych od klientów oraz usługa bankowa polegająca na przyjmowaniu na przechowanie w szczególności papierów wartościowych, biżuterii, kruszców szlachetnych, numizmatów lub dokumentów. Z punktu widzenia banku depozyt to zobowiązanie, na mocy którego musi on, po upłynięciu określonego w umowie czasu, wypłacić właścicielowi depozytu kwotę w wysokości wkładu, powiększoną o odsetki, które są rodzajem zapłaty za cierpliwość klienta. Depozyty stanowią podstawę funkcjonowania banków. Bez wkładów od klientów nie miałby one środków na udzielanie kredytów. 

Rodzaje depozytów bankowych:

 • Depozyty bieżące na żądanie (a’vista) – forma depozyty zawierana na czas nieokreślony, w którym możemy wypłacać środki w dowolnym momencie. Są to depozyty na rachunkach typu oszczędnościowo-rozliczeniowych. Depozyty te posiadają  niższą stopę procentową.
 • Depozyty terminowe (tak zwane lokaty terminowe) –  to forma depozytów, gdzie zgromadzone fundusze możemy wypłacać dopiero po pewnym- ustalonym odgórnie- czasie. Wypłata natychmiastowa skutkuje utratą dodatkowych środków powstałych z oprocentowania. Są one znacznie wyżej oprocentowanie, niż depozyty na żądanie. Czas obowiązywania depozytów terminowych zazwyczaj wynosi 1, 3, 6 lub 12 miesięcy, ale możemy spotkać depozyty krótkoterminowe, np. jednodniowe.
 • Depozyt oszczędnościowy – posiada cechy zarówno depozytu bieżącego, jak i terminowego. Polega na tym, że środki możemy dowolnie wpłacać i wypłacać bez utraty oprocentowania, przy czym tylko każda pierwsza wypłata środków w miesiącu jest darmowa, natomiast za każdą kolejną pobierane są wysokie opłaty.

Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie wyrażane jest w formie procentowej w skali roku. w ujęciu rocznym. Pod uwagę bierze się następujące czynniki:

 • wysokość odsetek,
 • oprocentowanie depozytu w skali roku,
 • nominał depozytu,
 • długość okresu posiadania danego depozytu.

Gwarancja

Depozyty objęte są gwarancją. W przypadku bankructwa danego banku klient może odzyskać całą kwotę lub część, której procent jest ustalany w umowie. Wkłady mniejsze niż 100.000 euro  są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i wypłacane w 100%.

Podobne artykuły:
D
 • Depozyt zabezpieczający

  rodzaj depozytu powszechnego

  1 min
 • Dotacja

  bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym

  1 min
 • Dom maklerski

  przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską

  1 min