Główna > Wiki > D > Depozyt bankowy

Depozyt bankowy

określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat
Czas czytania 1 min.

Depozyt bankowy –  to ogólne określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat pieniężnych od klientów oraz usługa bankowa polegająca na przyjmowaniu na przechowanie w szczególności papierów wartościowych, biżuterii, kruszców szlachetnych, numizmatów lub dokumentów.

Rodzaje depozytów bankowych:

  • Depozyty na żądanie (a’vista) – forma depozyty, w którym możemy wypłacać środki

w dowolnym momencie. Są to depozyty na rachunkach typu oszczędnościowo-rozliczeniowych. Depozyty te posiadają  niższą stopę procentową.

  • Depozyty terminowe (tak zwane lokaty terminowe) –  to forma depozytów, gdzie zgromadzone fundusze możemy wypłacać dopiero po pewnym- ustalonym odgórnie- czasie. Wypłata natychmiastowa skutkuje utratą dodatkowych środków powstałych

z oprocentowania. Są one znacznie wyżej oprocentowanie, niż depozyty na żądanie.

Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie wyrażane jest w formie procentowej w skali roku. w ujęciu rocznym. Pod uwagę bierze się następujące czynniki:

  • wysokość odsetek,
  • oprocentowanie depozytu w skali roku,
  • nominał depozytu,
  • długość okresu posiadania danego depozytu.

Gwarancja

Depozyty objęte są gwarancją. W przypadku bankructwa danego banku klient może odzyskać całą kwotę lub część, której procent jest ustalany w umowie. Wkłady mniejsze niż 100.000 euro  są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i wypłacane w 100%.

Podobne artykuły:
D Czas czytania Ilość polubień
Deflacja - spadek pozoimu cen towarów i usług 1 min 0 ❤
Dewaluacja - osłabienie kursu narodowej waluty 1 min 0 ❤
Depozyt zabezpieczający - rodzaj depozytu powszechnego 1 min 0 ❤