Główna > Wiki > R > Rentowność przedsiębiorstwa

Rentowność przedsiębiorstwa

czym jest
Czas czytania 1 min.

Rentowność oznacza taki stopień efektywności funkcjonowania danego przedsiębiorstwa oraz taki stopień efektywności gospodarowania jej majątkiem przedsiębiorstwa, który potwierdza opłacalność tego przedsięwzięcia. Celem analizy rentowności jest porównanie osiągniętego wyniku finansowego z przychodami wynikającymi ze sprzedaży, zasobami oraz kapitałem własnym firmy. Im wyższy jest poziom rentowności wskazanego przedsiębiorstwa, tym stabilniejsza i korzystniejsza jest jego sytuacja finansowa.

Wskaźniki rentowności

To kluczowy element analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa, do których należą:

 • Wskaźniki sprzedaży (ROS),
 • Wskaźniki aktywów (ROA),
 • Wskaźniki kapitału (ROE).

 

Podstawą przy określaniu rentowności są wskaźniki przedstawiające zależność pomiędzy:

wysokością wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku oraz

wartością czynnika, którego rentowność mamy zamiar wyznaczyć

Dwie postaci wyniku rentowności:

Wynik analizy rentowności przedsiębiorstwa zatem wystąpi w postaci:

 • zysku (dodatni wynik finansowy),
 • deficytu (ujemny wynik finansowy).
Podobne artykuły:
R
 • Rozliczenie transzy

  przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu.

  1 min
 • Rzecznik Ubezpieczonych

  instytucja powołana

  1 min
 • Reasekuracja

  dokonywany przez towarzystwo

  1 min