Główna > Wiki > Z > Zobowiązania

Zobowiązania

druga strona bilansu
Czas czytania 1 min.

Po drugiej stronie bilansu znajdują się zobowiązania. Podobnie jak aktywa, występują one, zarówno w formie krótkoterminowej, jak i tej, długoterminowej. Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania finansowe, w których płatność rozłożona jest na wiele miesięcy / lat. Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania spółki, które są do uregulowania w trybie natychmiastowym lub pilnym, bądź też muszą zostać zapłacone w ciągu najbliższych miesięcy. Obejmują one to m.in. pożyczki krótkoterminowe, opłaty za media, dywidendy etc.

Rodzaje zobowiązań:

  • Zadłużenie bankowe
  • Odsetki
  • Czynsz, podatek, zakup materiałów
  • Wynagrodzenia pracowników
  • Przedpłaty
  • Dywidendy
  • Inne

Niektóre zobowiązania są ujmowane poza bilansem, co oznacza, że nie będą w nim wykazywane. Przykładem tego rodzaju odpowiedzialności jest leasing operacyjny.

Podobne artykuły:
Z Czas czytania Ilość polubień
Zdolność kredytowa - zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu 1 min 0 ❤
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 min 0 ❤
Zastaw rejestrowy - rodzaj zabezpieczenia wierzytelności 1 min 0 ❤