FWK

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Czas czytania 2 min.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – w skrócie FWK – czym dokładnie jest? FWK jest narzędziem, które zostało stw Fundusz Wsparcia Kredytobiorcóworzone w naszym kraju stosunkowo niedawno – nieco ponad rok temu. Zgodnie z założeniem fundusz ten dysponuje bardzo dużą sumą pieniędzy z Banku Gospodarstwa Krajowego (jest to około 600 milionów złotych). Pieniądze te mają być rozdysponowane pomiędzy kredytobiorców, którzy borykają się z bardzo trudną sytuacją i problemami ze spłatą ich zobowiązań.

Pomoc z FWK nie jest jednak udzielana każdemu. Ustawa jasno określa, kto o wsparcie z tego funduszu może się ubiegać. Przede wszystkim są to osoby bezrobotne, osoby których rata kredytów przekracza minimum 60% ich pensji, oraz Ci, których dochód na jedną osobę w rodzinie jest niższy niż 634 złote po odliczeniu raty kredytu. Z FWK mogą korzystać zarówno osoby z kredytem w rodzimej walucie, jak i Ci z kredytem walutowym.

Zadania FWK

Główną rolą FWK jest udzielanie pomocy w formie przejęcia obowiązku spłaty rat ich kredytu na określony czas. Oznacza to, że fundusz zapewni spłatę rat danego kredytobiorcy przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Dzięki temu kredytobiorca jest w stanie opanować sytuację i np. znaleźć nową pracę, która później pomoże mu w spłacie zobowiązania. Pomoc może zostać cofnięta przed upływem określonego czasu. Może się tak stać w przypadku, kiedy dany kredytobiorca znajdzie nową pracę, a podstawą do udzielenia mu pomocy był właśnie status bezrobotnego.

Program FWK udziela wsparcia do maksymalnie 1500 złotych miesięcznej raty. Oznacza to, że jeżeli fundusz udziela wsparcia przez okres 18 miesięcy, to kwota pożyczona z niego wynosi 27 tysięcy złotych. Taką właśnie sumę będziemy musieli później zwrócić na rzecz funduszu. Rozpoczęcie zwrotu pożyczonych pieniędzy następuje dopiero po okresie 2 lat od zakończenia się wsparcia. Spłata może zostać jednak odłożona w czasie, ale maksymalnie do 8 lat.

Wniosek do FWK zgodnie z zapisem w ustawie należy złożyć w banku, w którym zaciągnęliśmy dane zobowiązanie. We wniosku konieczne jest powołanie się na okoliczności, które umożliwiają kredytobiorcy na skorzystanie z pomocy funduszu. Bank ma wówczas 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. Jeżeli nie ma przeszkód w udzieleniu pomocy, wówczas kredytobiorca jest zaproszony do podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To właśnie ten bank będzie rozliczać się z naszym bankiem, w którym mamy zobowiązanie kredytowe. Istotne jest, że nie dostajemy pieniędzy z funduszu do ręki, pomoc finansowa jest przelewana bezpośrednio na rzecz banku jako rata. Pomimo łatwego dostępu do tego funduszu, program cieszy się małym zainteresowaniem – z pomocy skorzystało zaledwie kilkaset osób. Jest dość dziwne zjawisko, gdyż ponad 60 tysięcy Polaków boryka się z nieterminowym spłacaniem rat.

Podobne artykuły:
F
 • Futures

  rodzaj kontraktu terminowego

  1 min
 • Filia

  wyodrębniony człon danej organizacji

  1 min
 • Fifo

  Metoda wyceny zapasów

  2 min