Główna > Wiki > F > Faktura

Faktura

dokument księgujący sprzedaż
Czas czytania 1 min.

Jest to podstawowy i najczęściej wystawiany  w Polsce dokument sprzedaży, zawierający szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanej transakcji.

Faktury można wystawiać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, które zostają przekazane każdej ze stron- kupującemu oraz sprzedawcy.

Poprawnie wystawiona faktura musi zawierać obowiązkowe elementy, do których należą:

  • Numer faktury
  • Nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, a także ich numery identyfikacyjne, czyli NIP lub PESEL
  • Nazwę towaru lub usługi, który jest przedmiotem transakcji
  • Cenę netto, wartość podatku oraz cenę brutto
  • Ilość sztuk lub inną jednostkę sprzedanych produktów
  • Końcową, ogólną kwotę należności uwzględniającą podatek wyrażoną słownie oraz cyframi

Faktury mogą być wystawiane ręcznie lub za pomocą jednego z wielu specjalnych programów do fakturowania.

Wystawienie i przekazanie dokumentu, jakim jest faktura stwarza obowiązek podatkowy.

Podobne artykuły:
F Czas czytania Ilość polubień
Futures - rodzaj kontraktu terminowego 1 min 0 ❤
Filia - wyodrębniony człon danej organizacji 1 min 0 ❤
Fifo - Metoda wyceny zapasów 2 min 0 ❤