Faktura

dokument księgujący sprzedaż
Czas czytania 1 min.

Jest to podstawowy i najczęściej wystawiany  w Polsce dokument sprzedaży, zawierający szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanej transakcji.

Faktury można wystawiać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, które zostają przekazane każdej ze stron- kupującemu oraz sprzedawcy.

Poprawnie wystawiona faktura musi zawierać obowiązkowe elementy, do których należą:

 • Numer faktury
 • Nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, a także ich numery identyfikacyjne, czyli NIP lub PESEL
 • Nazwę towaru lub usługi, który jest przedmiotem transakcji
 • Cenę netto, wartość podatku oraz cenę brutto
 • Ilość sztuk lub inną jednostkę sprzedanych produktów
 • Końcową, ogólną kwotę należności uwzględniającą podatek wyrażoną słownie oraz cyframi

Faktury mogą być wystawiane ręcznie lub za pomocą jednego z wielu specjalnych programów do fakturowania.

Wystawienie i przekazanie dokumentu, jakim jest faktura stwarza obowiązek podatkowy.

Podobne artykuły:
F
 • Futures

  rodzaj kontraktu terminowego

  1 min
 • Filia

  wyodrębniony człon danej organizacji

  1 min
 • Fifo

  Metoda wyceny zapasów

  2 min