Główna > Wiki > W > Wynagrodzienie za pracę

Wynagrodzienie za pracę

jakie ma być
Czas czytania 1 min.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ - świadczenie majątkowe otrzymywane za czynności wykonywane w ramach prawnego stosunku pracy

W skład wynagrodzenia wchodzą:

  •         płaca zasadnicza, będące stałym wynagrodzeniem pracownika za wykonywaną pracę. Muszą być one wypłacane regularnie, w z góry określonym terminie, przez cały okres trwania stosunku pracy. Jest to podstawowy i stały element wynagrodzenia.
  •         Premie- okresowe, uznaniowe, przyznawane przez pracodawcę okazjonalnie. Jest to dodatkowy, zmienny składnik wynagrodzenia.
  •         Dodatki i świadczenia obligatoryjne- należą do nich przede wszystkich dodatki za przekroczenie czasu pracy (tzw. Nadgodziny), pracę w godzinach nocnych lub w czasie świąt oraz pracę w szkodliwych warunkach

Wynagrodzenie musi być adekwatne do rodzaju, jakości i ilości pracy. Jego minimalną wysokość określa Kodeks Pracy.

Warunki zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego wypłacania powinien być ujęty w umowie zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

W razie wystąpienia nieprawidłowości, odstępstw od umowy lub prób uniknięcia wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, pracownik może skierować sprawę na drogę sądową lub do Państwowej Inspekcji Pracy.

Podobne artykuły:
W Czas czytania Ilość polubień
Wniosek kredytowy - dokument będący podstawą do ubiegania się o kredyt 1 min 0 ❤
Weksel - papier wartościowy 1 min 0 ❤
Wadium - to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy 1 min 0 ❤