Wadium

to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy
Czas czytania 1 min.

Wadium – to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy lub zabezpieczenie jej zapłaty, które zostaje wnoszone przez wykonawcę w przypadku przetargów lub aukcji. Celem stosowania wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed negatywnymi skutkami, jakie mogłyby zostać wywołane przez czynności dokonane przez wykonawcę. Wadium chroni również interesy zamawiającego. Poza tym wadium ma na celu zagwarantowanie zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
Wysokość wadium nie może być wyższa niż 3% całkowitej wartości zamówienia. W przypadku ofert częściowych kwota wadium musi zostać podzielona i podana osobno dla każdej z części zamówienia.
Szczegółowe przepisy stosowania wadium wynikają z uregulowań zawartych w art. 70 Kodeksu Cywilnego oraz art. 45 i 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Żądanie wniesienia wadium przez zamawiającego jest obowiązkowe, gdy wartość zamówienia jest wyższa lub równa progom ustalonym przez odpowiednie ministerstwo. Jeśli wartość zamówienia jest niższa od tych progów, zamawiającemu przysługuje prawo do żądania wniesienia wadium, ale nie jest to konieczne.

Podobne artykuły:
W
 • Wniosek kredytowy

  dokument będący podstawą do ubiegania się o kredyt

  1 min
 • Wynagrodzienie za pracę

  jakie ma być

  1 min
 • Weksel

  papier wartościowy

  1 min