Główna > Wiki > L > LIBOR

LIBOR

London Interbank Offered Rate
Czas czytania 1 min.

LIBOR to z języka angielskiego London Interbank Offered Rate, czyli referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok. LIBOR obliczane jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki będące uczestnikami panelu LIBOR, po odrzuceniu odpowiedniej liczby najwyższych i najniższych z nich.

Kiedy ustalają LIBOR?

LIBOR jest zawsze ustalany ok. godziny 11.00 GMT.

LIBOR to nie stawka transakcyjna, ale stopa procentowa

Uczestnicy panelu ustalają wysokość stopy, przy której zdołaliby pożyczyć na londyńskim rynku międzybankowym kwotę równą dla wskazanej waluty oraz przy uwzględnieniu okresu pożyczki, przed wskazaną godziną podania wartości LIBOR.

Kim są uczestnicy panelu

Do uczestników panelu należą tylko te banki, które prowadzące aktywną działalności na obszarze międzybankowym w Londynie. Wyznaczaniem wartości LIBOR zajmuje się od lutego 2014 r. ICE Benchmark Administration (IBA), która jest częścią Intercontinental Exchange z siedzibą w Nowym Jorku.

Do czego ogólnie służy LIBOR?

Stawki LIBOR są kluczowymi parametrami względem większości transakcji finansowych na całej kuli ziemskiej. W wielu krajach Europy i świata oprocentowanie kredytów oraz depozytów posiłkuje się głównie stawką LIBOR. Ponadto LIBOR to baza dla transakcji na ogólnobankowym rynku w Londynie.

Podobne artykuły:
L Czas czytania Ilość polubień
Lokata progresywna - rodzaj lokaty ze zmiennym oprocentowaniem 1 min 0 ❤
Lokata terminowa - umowa między bankiem a jego klientem 1 min 0 ❤
Linia kredytowa - oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty 1 min 0 ❤