LIBOR

London Interbank Offered Rate
Czas czytania 1 min.

 

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania depozytów oraz kredytów na rynku międzynarodowym w Londynie to stopa oprocentowania kredytów, które udzielane są na rynku międzynarodowym. Jego podstawę stanowią dane z największych banków działających na rynku londyńskim. LIBOR ustalany jest codziennie, o godzinie 11:00 GMT. Stawki LIBOR wyliczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY. Stawki LIBOR publikowane są dla następujących szybkich pożyczek: O/N (overnight), T/N (tommorow next), S/N (spot next), 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok. 

Ustalanie LIBOR-u ma miejsce na fixingach, które organizowane są przez Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów. Zrzesza ono pond 250 różnych instytucji finansowych, które funkcjonują na terenie Wielkiej Brytanii.

Wartość LIBOR z danego dnia, to cena wyrażona w postaci stopy procentowej, po jakiej londyńskie banki zaciągają między sobą kredyty w określonej walucie. Stanowi on średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania, podawanego przez banki, przy czym najwyższe i najniższe oprocentowanie jest odrzucane. Na podstawie LIBOR-u uzyskujemy informuje o rozwoju sytuacji kredytowej na światowym rynku finansowym.

LIBOR to nie stawka transakcyjna, ale stopa procentowa

Uczestnicy panelu ustalają wysokość stopy, przy której zdołaliby pożyczyć na londyńskim rynku międzybankowym kwotę równą dla wskazanej waluty oraz przy uwzględnieniu okresu pożyczki, przed wskazaną godziną podania wartości LIBOR.

Kim są uczestnicy panelu

Do uczestników panelu należą tylko te banki, które prowadzące aktywną działalności na obszarze międzybankowym w Londynie. Wyznaczaniem wartości LIBOR zajmuje się od lutego 2014 r. ICE Benchmark Administration (IBA), która jest częścią Intercontinental Exchange z siedzibą w Nowym Jorku.

Do czego ogólnie służy LIBOR?

Stawki LIBOR są kluczowymi parametrami względem większości transakcji finansowych na całej kuli ziemskiej. W wielu krajach Europy i świata oprocentowanie kredytów oraz depozytów posiłkuje się głównie stawką LIBOR. Ponadto LIBOR to baza dla transakcji na ogólnobankowym rynku w Londynie.

Podobne artykuły:
L
 • Lokata progresywna

  rodzaj lokaty ze zmiennym oprocentowaniem

  1 min
 • Lokata terminowa

  umowa między bankiem a jego klientem

  1 min
 • Linia kredytowa

  oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty

  1 min