Główna > Wiki > J > Jednostka rozrachunkowa

Jednostka rozrachunkowa

umowna część udziału w wartości aktywów netto funduszu emerytalnego
Czas czytania 1 min.

Jednostka rozrachunkowa – umowna część udziału w wartości aktywów netto funduszu emerytalnego. Gdy składka zostaje wpłacona do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), odejmowane są od niej wszelkie opłaty, w wyniku czego pozostaje alokowana część składki.

To w wyniku jej podziału na równe części otrzymujemy jednostki rozrachunkowe.

Jednostka rozrachunkowa służy jako miernik wartości i stanowi środek przechowywania wartości. Za jej pomocą wyrażane są ceny oraz dokonywane są rozliczenia (rozrachunki).

Każda składa wpłacona do OFE lub otrzymane wpłaty transferowa podlegają przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe w dniu przeliczenia. Przeliczenie składek i wpłat transferowych odbywa się według wartości jednostek rozrachunkowych na ten dzień.

Z kolei wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia oblicza się poprzez podzielenie wartości aktywów netto funduszu w tym dniu przez liczbę jednostek rozrachunkowych, które na ten dzień są zapisane na rachunkach prowadzonych przez fundusz. Oznacza to, że całkowita wartość jednostek rozrachunkowych zawsze wynosi dokładnie tyle samo, co całkowita wartość aktywów netto funduszu, które zostają przeliczone na te jednostki.