WIBOR

Warsaw Interbank Offer Rate
Czas czytania 2 min.

WIBOR jest bardzo istotna kwestią dla wszystkich osób, które mają w planach wzięcie kredytu. Kluczową sprawą jest tutaj WIBOR. Jest to oprocentowanie, według którego banki pożyczają między sobą pieniądze. Szybkie pozyczki na rynku międzybankowym posiadają własne, indywidualne oprocentowanie, czyli właśnie WIBOR. Jego wysokość ceduje także w klienta danego banku, gdyż owa stopa procentowa ma wpływ na oprocentowanie naszego kredytu.

WIBOR – inaczej stopa procentowa, według której banki mogą udzielać pożyczek innym tego typu placówkom.

Stawka WIBOR:

Zazwyczaj jest określana w każdy dzień roboczy o 11.00 rano, w oparciu o deklarowaną wysokość stóp, która jest zgłaszana przez przedstawicieli 13 różnych banków, które uczestniczą w procesie fixingu, czyli  ustalaniu stawek WIBOR. Z automatu odrzuca się dwie najwyższe i dwie najniższe wartości. Inicjatorem i organizatorem tegoż działania  jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Po kwadransie od publikacji indeksów WIBOR, wszystkie banki są zobligowane do zawarcia pomiędzy sobą transakcji zgodnie z ustalonymi wcześniej wartościami WIBOR.  

Na wysokość stopy referencyjnej WIBOR ma wpływ:

 • inflacja,
 • podaż pieniądza.
 • wysokość stóp procentowych NBP

Fixing opiera się także na ustalaniu szeregu stóp procentowych, dotyczących:

 • ON (ang. overnight) – kredyt jednodniowy, począwszy od dnia jego zawarcia,
 • TN (ang. tomorrow/next) – kredyt jednodniowy, począwszy od dnia następnego, po zawarciu transakcji,
 • SW (ang. spot week) – kredyt tygodniowy, począwszy od drugiego dnia roboczego po zawarciu transakcji
 • 2 tygodnie (2W) – kredyt dwutygodniowy, począwszy od drugiego dnia roboczego po zawarciu transakcji
 • 1 miesiąc (1M) – kredyt miesięczny, począwszy od drugiego dnia roboczego po zawarciu transakcji - (WIBOR 1M),
 • 3 miesiące (3M) – kredyt trzymiesięczny, począwszy od drugiego dnia roboczego po zawarciu transakcji- (WIBOR 3M),
 • 6 miesięcy (6M) – kredyt na półroczny, począwszy od drugiego dnia roboczego po zawarciu transakcji- (WIBOR 6M)
 • 9 miesięcy (9M) – kredyt dziewięciomiesięczny, począwszy od drugiego dnia roboczego po zawarciu transakcji- (WIBOR 9M)
 • 1 rok (1Y) – kredyt roczny, począwszy od drugiego dnia roboczego po zawarciu transakcji- (WIBOR 12M).

Wysokość stawki WIBOR a kredyt hipoteczny:

Szczególne znaczenie ma WIBOR dla oprocentowania kredytów hipotecznych Stanowi on, bowiem część składową budowy oprocentowania tychże kredytów. Wówczas, pod uwagę  brany jest wskaźnik WIBOR, w odniesieniu do 3 miesięcy (WIBOR 3M).

Wartość WIBOR a oprocentowanie kredytów

WIBOR stanowi średnie oprocentowanie, po jakim banki udzielają sobie nawzajem kredytów. To również jeden z najistotniejszych wskaźników dla osób, które planują zaciągnięcie kredytu. Na jego podstawie wyliczane są m.in. raty kredytów hipotecznych oraz inwestycyjnych. Na oprocentowanie kredytów składa się stała marża kredytowa oraz stopa WIBOR, której wysokość aktualizowana jest co 3 miesiące. Jeśli w tym okresie stopa WIBOR wzrosła, to i oprocentowanie kredytu zwiększy się, a jeśli stopa WIBOR spadła, to oprocentowanie kredytu również zmniejszy się. W zależności od banku aktualizacja stopy WIBOR w przypadku kredytów wygląda nieco inaczej. Niektóre banki biorą pod uwagę średnią wartość WIBOR-u z danego okresu, a inne tylko jeden odczyt (ostatni lub przedostatni) poprzedzający rozpoczęcie kolejnego okresu odsetkowego.   

Podobne artykuły:
W
 • Wynagrodzienie za pracę

  jakie ma być

  1 min
 • Weksel

  papier wartościowy

  1 min
 • Wadium

  to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy

  1 min