Główna > Wiki > W > Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto

z czego się składa?
Czas czytania 1 min.

Na wynik finansowy netto, w jednostkach, które nie są bankami i zakładami ubezpieczeń społecznych wchodzą następujące elementy składowe:

  • obciążenia wyniku finansowego (obowiązkowe), wynikające z tytułu podatku dochodowego oraz opłatności z nim powiązanych,
  • wynik operacji finansowych,
  • wynik operacji nadzwyczajnych,
  • wynik z działalności operacyjnej, szczególnie z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Wynik finansowy netto (zysk lub stratę) powstaje po zredukowaniu wyniku finansowego brutto o tak zwane obciążenia obowiązkowe.

Schemat wyniku finansowego (netto)

 

Podobne artykuły:
W Czas czytania Ilość polubień
Wynagrodzienie za pracę - jakie ma być 1 min 0 ❤
Weksel - papier wartościowy 1 min 0 ❤
Wadium - to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy 1 min 0 ❤