Główna > Wiki > W > Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto

z czego się składa?
Czas czytania 1 min.

Na wynik finansowy netto, w jednostkach, które nie są bankami i zakładami ubezpieczeń społecznych wchodzą następujące elementy składowe:

 • obciążenia wyniku finansowego (obowiązkowe), wynikające z tytułu podatku dochodowego oraz opłatności z nim powiązanych,
 • wynik operacji finansowych,
 • wynik operacji nadzwyczajnych,
 • wynik z działalności operacyjnej, szczególnie z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Wynik finansowy netto (zysk lub stratę) powstaje po zredukowaniu wyniku finansowego brutto o tak zwane obciążenia obowiązkowe.

Schemat wyniku finansowego (netto)

 

Podobne artykuły:
W
 • Wynagrodzienie za pracę

  jakie ma być

  1 min
 • Weksel

  papier wartościowy

  1 min
 • Wadium

  to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy

  1 min
Mariusz z Warszawy otrzymał 1200 zł