Główna > Wiki > W > Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto

z czego się składa?
Czas czytania 1 min.
To ostateczny rezultat działalności gospodarczej jednostki osiągnięty w danym okresie sprawozdawczym po opodatkowaniu. Analogicznie do wyniku finansowego brutto obliczany jest jako różnica pomiędzy wszystkimi osiągniętymi przez jednostkę przychodami i zyskami, a poniesionymi przez nią kosztami i stratami oraz dodatkowo pomniejszamy go o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Wynik finanswoy netto wykazywany jest w pasywach bilansu jako składnik kapitałów własnych. Wynik finansowy netto może być dodatni co oznacza osiągnięcie przez jednostkę zysku, lub ujemy co oznacza stratę. Wykazanie poniesionej straty w bilansie wymaga przedstawienia jej jako wartości ujemnej. Wygospodarowany przez jednostę zysk netto może zostać przeznaczony na: utoworzenie lub zasilenie kapitałów samofinansowania (zapasowego i rezerwowego), wypłaty z zysku dla właścicieli, dywidendę dla akcjonariuszy, nagrody dla pracówników. Natomiast poniesiona przez jednostkę gospodarczą strata powinna zostać pokryta z kapitału zapasowego lub jeśli pozwalają na to przepisy z kapitału rezerwowego.
Podobne artykuły:
W
 • Wynagrodzienie za pracę

  jakie ma być

  1 min
 • Weksel

  papier wartościowy

  1 min
 • Wadium

  to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy

  1 min