Główna > Wiki > S > Sekurytyzacja

Sekurytyzacja

operacja finansowa
Czas czytania 1 min.

Sekurytyzacja, nazywana również techniką refinansowania, jest operacją finansową, która pozwala firmom, instytucjom oraz bankom na uzyskanie dodatkowego kapitału bez pogarszania ich wskaźników zadłużenia, ponieważ stanowi ona pozabilansowe źródło finansowania. Sekurytyzować można m.in. różnego rodzaju należności i wierzytelności, kredyty hipoteczne, pożyczki, leasingi itd.

W Polsce sekurytyzacja wierzytelności jest stosunkowo nowym zjawiskiem, ponieważ funkcjonuje dopiero od 2004 roku. Jej podstawą prawną są nowelizacje ustawy o prawie bankowym z 1997 roku (art. 92a – 92c oraz art. 104) oraz ustawa o funduszach inwestycyjnych z 2004 roku (art. 183 – 195 oraz art. 326)

Jak przebiega sekurytyzacja?

Proces sekurytyzacji polega na wyizolowaniu z bilansu instytucji czy firmy puli aktywów, które zamieniane są na papiery wartościowe. Następnie są one sprzedawane inwestorom.

Emisja papierów wartościowych obejmuje:

 • papiery wierzycielskie (akcje)
 • papiery dłużne (obligacje)

Sekurytyzacja składa się z kilku etapów, są to:

 • utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia, która przeprowadzi sekurytyzacje
 • ustanowienie agenta emisji
 • określenie rodzaju aktywów i zaplanowanie programu emisji papierów wartościowych
 • otrzymanie pozytywnej oceny od agencji ratingowej
 • skonstruowanie umów dla wszystkich podmiotów uczestniczących w sekurytyzacji oraz ich zawarcie

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo tego, iż powyższy proces refinansowania należy do jednych z najpopularniejszych na rynkach rozwiniętych, ryzyko z nim związane było jedną z przyczyn wielkiego kryzysu finansowego z 2008 roku, zapoczątkowanego przez załamanie się rynku kredytów hipotecznych w USA.

Podobne artykuły:
S
 • Składka emerytalna

  obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych

  1 min
 • SFIO

  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  1 min
 • Saldo debetowe

  strata ukazana w formie salda ujemnego

  1 min