Główna > Wiki > K > Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

rodzaj kredytu bankowego
Czas czytania 1 min.

Kredyt inwestycyjny - rodzaj kredytu bankowego udzielany na rzecz realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć lub inwestycji

Zazwyczaj kredyty inwestycyjne udzielane są w celu modernizacji przedsięwzięcia, powiększenia majątku, kupna udziałów w danych przedsiębiorstwach lub nabycia długoterminowych papierów wartościowych.

Przed udzieleniem kredytu, bank przeprowadza szczegółową analizę ekonomiczno-finansową danego przedsięwzięcia. W wielu przypadkach wymaga to przedstawienia biznesplanu. Często konieczne jest również posiadanie wkładu własnego.

Po przyznaniu kredytu, pieniądze mogą być wypłacone w jednej transzy lub na zasadzie uruchomienia linii kredytowej z comiesięcznym, odnawialnym kredytem.

Podobne artykuły:
K Czas czytania Ilość polubień
Kredyt konsumpcyjny - rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym 1 min 0 ❤
Karta debetowa - instrument płatniczy 1 min 0 ❤
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 1 min 0 ❤