Główna > Wiki > K > Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

rodzaj kredytu bankowego
Czas czytania 1 min.

Kredyt inwestycyjny - rodzaj kredytu bankowego udzielany na rzecz realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć lub inwestycji

Zazwyczaj kredyty inwestycyjne udzielane są w celu modernizacji przedsięwzięcia, powiększenia majątku, kupna udziałów w danych przedsiębiorstwach lub nabycia długoterminowych papierów wartościowych.

Przed udzieleniem kredytu, bank przeprowadza szczegółową analizę ekonomiczno-finansową danego przedsięwzięcia. W wielu przypadkach wymaga to przedstawienia biznesplanu. Często konieczne jest również posiadanie wkładu własnego.

Po przyznaniu kredytu, pieniądze mogą być wypłacone w jednej transzy lub na zasadzie uruchomienia linii kredytowej z comiesięcznym, odnawialnym kredytem.

Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min