Główna > Wiki > K > Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Czas czytania 1 min.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) – polska spółka akcyjna, która odpowiada za kierowanie oraz nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego, związanego z obrotem instrumentami finansowymi na terenie kraju. Do głównych zadań KDPW należy przede wszystkim prowadzenie rejestracji papierów wartościowych, a także zajmowanie się rozrachunkiem transakcji zarówno na, jak i poza rynkiem regulowanym.

Akcje KDPW są imienne. Nie nadają one jednak prawa do dywidendy. Akcjonariuszami KDPW są:

 • Skarb Państwa,
 • GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych SA,
 • NBP, czyli Narodowy Bank Polski.

Co ważne, pomiędzy powyższymi akcjonariuszami KDPW, akcje spółki są rozdysponowane po równo.

Status prawny KDPW wynika z:

- ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, która weszła w życie 21 sierpnia 1997 roku,

- rozporządzenia o zasadach działania KDPW z 18 kwietnia 1995 roku wydanego przez Radę Ministrów,

- statutu KDPW SA,

- Regulaminu Depozytu.

Wizja KDPW

KDPW dąży do stworzenia organizacji, która:

- będzie reagować na wyzwania ze strony konkurencji,

- dzięki innowacyjnym rozwiązaniom będzie w stanie dostarczać kompleksową ofertę dla uczestników rynku finansowego, w tym budować zintegrowany portfel usług rozliczeniowych, rozrachunkowych oraz depozytowych i innych,

- podejmowała niezbędne kroki do utrzymania stabilności systemu finansowego w Polsce,

- stanie się instytucją pierwszego wyboru, jeśli chodzi o kwestie rozliczeniowe i depozytowe.

Główne zadania KDPW

Wśród podstawowych zadań, jakimi zajmuje się KDPW znajdziemy m.in.:

 • rejestrowanie papierów wartościowych, które dopuszczono do publicznego obrotu,
 • nadzorowanie czy wielkości emisji z zgadza się liczbą papierów wartościowych, które znajdują się w obrocie,
 • dopuszczanie do obrotu publicznego papierów wartościowych,
 • przyznawanie licencji pośrednikom obrotu publicznego, w tym giełdowego,
 • przyznawanie licencji na prowadzenie domów maklerskich.

Posiedzenia KDPW

Członkowie KDPW uczestniczą w jej posiedzeniach. Dodatkowo w przypadku spraw związanych z regulacją rynku papierów wartościowych mogą w nich brać udział (bez możliwości głosowania) przedstawiciele:

 • spółek prowadzących giełdy papierów wartościowych,
 • spółek prowadzących rynek pozagiełdowy,
 • Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA,
 • reprezentatywnych stowarzyszeń, które zrzeszając maklerów czy doradców inwestycyjnych,
 • izby gospodarczej, która została utworzona przez domy maklerskie,
 • organizacji, która zrzesza podmioty odpowiedzialne za emisję papierów wartościowych.
Podobne artykuły:
K
 • Kredyt inwestycyjny

  rodzaj kredytu bankowego

  1 min
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min