Główna > Wiki > T > Taryfa ubezpieczeniowa

Taryfa ubezpieczeniowa

wykaz stawek ubezpieczeniowych
Czas czytania 1 min.

Taryfa ubezpieczeniowa - wykaz stawek ubezpieczeniowych, które stosowane są przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Służą one do określenia wysokości składek. Poszczególne stawki ubezpieczeniowe wyrażane są w procentach bądź promilach. Oblicza się je na podstawie podanej w umowie ubezpieczeniowej sumy ubezpieczenia.

Za podstawę przy ustalaniu taryfy ubezpieczeniowej uznaje się m.in. takie kwestie jak poziom ryzyka i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Taryfa ubezpieczeniowa obejmuje zwyżki i zniżki składek na ubezpieczenie. Do ich przyznania najczęściej stosuje się regułę dobry-zły, czyli bonus-malus.

Przykładem taryfy ubezpieczeniowej są stawki składek za ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. W takim przypadku wysokość składek zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego i nie podlega regulacji ustawodawcy czy organowi nadzoru. Na ostateczną wysokość składek wpływa cały szereg różnorodnych czynników, w tym konkurencyjność wśród towarzystw ubezpieczeniowych.

Podobne artykuły:
T Czas czytania Ilość polubień
Transakcja bezgotówkowa - rodzaj płatności z wykorzystaniem pieniędzy elektronicznych 1 min 0 ❤
Teoria realnego cyklu koniunkturalnego - jedna z teorii ekonomii głównego nurtu 1 min 0 ❤
Taksa notarialna - Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza 1 min 0 ❤