CIT

podatek osobowy od osób prawnych
Czas czytania 2 min.

CIT (Corporate Income Tax) – podatek osobowy od osób prawnych. Jest to podatek odprowadzany od dochodów spółek oraz jednostek organizacyjnych, które posiadają osobowość prawną, którym przysługuje zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Podatek CIT stanowi rodzaj podatku bezpośredniego.

Od czego płaci się podatek CIT

Podatek CIT płacony jest od dochodu, bez względu na źródło przychodów, z których został on uzyskany. Z kolei za dochód uznawana jest suma przychodów pomniejszona o koszty związane z ich uzyskaniem w określonym roku podatkowym.

W przypadku straty, czyli sytuacji, w której w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodu okazały się większe od przychodu, podatnik podlegający opodatkowaniu CIT może obniżyć swój dochód o wysokość tej straty w kolejnych 5 latach podatkowych. Jednak obniżenie dochodu nie może być wyższe niż 50% tej straty.

Obowiązek podatkowy w podatku CIT

Obowiązek podatkowy w podatku CIT dzieli się na dwa rodzaje:

 • nieograniczony – dotyczy podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP. W takim przypadku podatek powinien być odprowadzany od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskiwania.
 • ograniczony – dotyczy podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP. W takim przypadku podatek powinien być odprowadzany tylko od dochodu uzyskanego na terenie RP.

Kto jest podatnikiem podatku CIT

To, kto jest podatnikiem podatku CIT, wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym. Są to:

 • osoby prawne, m.in. przedsiębiorstwa, fundacje, spółdzielnie, stowarzyszenia, banki, spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.)
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek osobowych, czyli spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP
 • podatkowe grupy kapitałowe, czyli grupy, które składają się z min. dwóch spółek prawa handlowego, posiadające osobowość prawną i funkcjonujące w związkach kapitałowych
 • spółki niemające osobowości prawnej, ale posiadające siedzibę lub zarząd w innym państwie, o ile to państwo uważa je za osoby prawne i z tego względu podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce, w którym je osiągają.

Z podatku CIT zwolnione są następujące osoby prawne:

 • fundusze emerytalne,
 • fundusze inwestycyjne,
 • organizacje kościelne,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • spółki, które prowadzą działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Poza tym istnieją zwolnienia przedmiotowe, które zwalniają z podatku CIT osoby prawne lub inne jednostki, które prowadzą działalność określonego rodzaju. Z tego względu zwolnienia przedmiotowe dotyczą przychodów:

 • z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej
 • z gospodarki leśnej
 • wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skuteczniej umowy
 • przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.
Podobne artykuły:
C
 • Cykl produkcyjny

  czas do wykonania określonego zadania produkcyjnego

  1 min
 • Czarna gospodarka

  działalność gospodarcza, która nie jest deklarowana do celów podatkowych

  1 min
 • Cash back

  usługa bankowa

  1 min