Główna > Wiki > C > Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny

zjawisko opisujące wahania koniunktury
Czas czytania 1 min.

Jest to zjawisko opisujące wahania koniunktury, czyli czynników mających znaczny wpływ na zmianę gospodarki. Występuje ono w kilkuletnich okresach, cechujących się wzrostem gospodarczym. Cykle koniunkturalne to relatywnie nowe zjawisko, które zaczęło pojawiać się w brytyjskiej i amerykańskiej gospodarce. Nie należy go mylić z pojawiającymi się dawniej zjawiskami, które wykazywały podobne do cyklów koniunkturalnych symptomy.

 

Badania cyklu koniunkturalnego przeprowadza się za pomocą czynników takich jak:

 • PKB
 • Zmiany cen
 • Poziom zatrudnienia
 • Obroty przedsiębiorstw
 • Eksport i import
 • Zestawienie dochodów i wydatków społeczeństwa
 • Wskaźniki rynku kapitałowego

Cykl koniunkturalny dzieli się na kilka faz. Należą do nich:

 1. Faza kryzysu, charakteryzująca się wzrostem bezrobocia oraz spadkiem zatrudnienia, produkcji, popytu i cen
 2. Faza depresji, w której następuje koniec spadku i zatrzymanie na niskim poziomie
 3. Faza ożywienie, podczas której maleje bezrobocie, a wzrasta zatrudnienie, inwestycje, produkcja, popyt oraz ceny
 4. Faza rozkwitu, charakteryzująca się końcem dynamicznego wzrostu i zatrzymaniem produkcji i zatrudnienia na wysokim poziomie

Cykle koniunkturalne następują po sobie kolejno i cyklicznie, powtarzając się co kilka (cykle krótkie) lub kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat (cykle długie).

 

Dobra i zła koniunktura

O dobrej koniunkturze mówimy, gdy mamy do czynienia z rosnącym dochodem narodowym, wysokim poziomem zatrudnienia, pozytywną relacją handlową i równowagą na poziomie makroekonomicznym.

Z kolei w przypadku złej koniunktury następuje stagnacja lub spadek dochodu narodowego, obniżenie poziomu zatrudnienia oraz handlu zagranicznego.

Rodzaje cyklów koniunkturalnych

Wyróżniamy różne rodzaje cyklów koniunkturalnych ze względu na ich częstotliwość. Są to

- cykle sezonowe, które trwają rok – cechują się regularnością, najczęściej dotyczą takich branż jak turystyka czy rolnictwo,

- cykle krótkie (Kitchina), które trwają od 2 do 4 lat - związane są z wahaniami różnych mierników, takich jak ceny czy zapasy w przedsiębiorstwie,

- cykle średnie (Juglara), które trwają od 8 do 10 lat – związane są z wahaniami takich czynników jak: bezrobocie, PKB, inflacja,

- cykle średnie (Kuznetsa), które trwają od 15 do 25 lat – związane są z akumulacją czynników wytwórczych,

- cykle długie (Kondratievw), które trwają od 40 do 60 lat – wynikają z istotnych odkryć i innowacji.

Podobne artykuły:
C
 • Czarna gospodarka

  działalność gospodarcza, która nie jest deklarowana do celów podatkowych

  1 min
 • CIT

  podatek osobowy od osób prawnych

  2 min
 • Cash back

  usługa bankowa

  1 min