Główna > Wiki > C > Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny

zjawisko opisujące wahania koniunktury
Czas czytania 1 min.

Jest to zjawisko opisujące wahania  koniunktury, czyli czynników mających znaczny wpływ na zmianę gospodarki. Występuje ono w kilkuletnich okresach, cechujących się wzrostem gospodarczym.

Badania cyklu koniunkturalnego przeprowadza się za pomocą czynników takich jak:

 • PKB
 • Zmiany cen
 • Poziom zatrudnienia
 • Obroty przedsiębiorstw
 • Eksport i import
 • Zestawienie dochodów i wydatków społeczeństwa
 • Wskaźniki rynku kapitałowego

Cykl koniunkturalny dzieli się na kilka faz. Należą do nich:

 1. Faza kryzysu, charakteryzująca się wzrostem bezrobocia oraz spadkiem zatrudnienia, produkcji, popytu i cen
 2. Faza depresji, w której następuje koniec spadku i zatrzymanie na niskim poziomie
 3. Faza ożywienie, podczas której maleje bezrobocie, a wzrasta zatrudnienie, inwestycje, produkcja, popyt oraz ceny
 4. Faza rozkwitu, charakteryzująca się końcem dynamicznego wzrostu i zatrzymaniem produkcji i zatrudnienia na wysokim poziomie

Cykle koniunkturalne następują po sobie kolejno i cyklicznie, powtarzając się co kilka (cykle krótkie) lub kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt  lat (cykle długie).

Podobne artykuły:
C Czas czytania Ilość polubień
Czarna gospodarka - działalność gospodarcza, która nie jest deklarowana do celów podatkowych 1 min 0 ❤
CIT - podatek osobowy od osób prawnych 2 min 0 ❤
Cash back - usługa bankowa 1 min 0 ❤