Główna > Wiki > W > Wynik finansowy brutto

Wynik finansowy brutto

czym on jest?
Czas czytania 1 min.

Wynik finansowy brutto jest wynikiem, obecnym w działalności gospodarczej, który jest powiększony o zaistniałą w tym wypadku różnicę, która zachodzi  pomiędzy zyskami nadzwyczajnym - już zrealizowanymi, a stratami nadzwyczajnymi – już fizycznie poniesionymi. Wynik finansowy brutto może mieć formę zysku brutto lub też straty brutto.

Podobne artykuły:
W Czas czytania Ilość polubień
Wynagrodzienie za pracę - jakie ma być 1 min 0 ❤
Weksel - papier wartościowy 1 min 0 ❤
Wadium - to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy 1 min 0 ❤