Główna > Wiki > D > Dewaluacja

Dewaluacja

osłabienie kursu narodowej waluty
Czas czytania 1 min.

Dewaluacja to osłabienie kursu narodowej waluty danego kraju w stosunku do walut innych krajów lub złota. Z reguły proces ten jest inicjowany odgórnie przez odpowiednie organy administracyjne kraju albo bank centralny. Na skutek dewaluacji dochodzi do podwyższenia kursu walutowego. Oznacza to, że jednostka waluty zagranicznej po dewaluacji kosztuje więcej niż przed dewaluacją.

Przeciwieństwem dewaluacji jest rewaluacja, czyli podwyższenie kursu waluty danego kraju w stosunku do walut innych krajów lub złota.

Celem dewaluacji jest np.:

 • poprawa bilansu płatniczego
 • zwiększenie cenowej konkurencyjności zewnętrznej gospodarki krajowej (np. eksport towarów)
 • osłabienie spekulacyjnego popytu na waluty obce

Do negatywnych skutków dewaluacji należy wzrost cen towarów importowanych, co może napędzać inflację. Zjawisko to występuje z reguły w przypadku sztywnego kursu walutowego. Płynny kurs walutowy podlega bowiem naturalnym regulacjom rynkowym, gdzie o sile waluty decyduje dynamika gospodarki danego kraju.

Wpływ dewaluacji na gospodarkę

W przypadku krajów działających w oparciu o system stałego kursu walutowego, dewaluacja korzystanie wpływa na eksport. Wynika to z tego, że w wyniku osłabienia waluty dobra przeznaczone na eksport są tańsze, a więc rośnie na nie popyt.

Z drugiej strony dewaluacja zmniejsza opłacalność importu, gdyż w jej wyniku rosną ceny dóbr pochodzących z zagranicy. 

Poza tym po dewaluacji zazwyczaj następuje wzrost inflacji.

Skutkiem dewaluacji kursu walut jest także zmniejszenie deficytu w bilansie płatniczym. Jest to wynikiem zwiększonego eksportu i ograniczonego importu.

Podobne artykuły:
D
 • Depozyt zabezpieczający

  rodzaj depozytu powszechnego

  1 min
 • Dotacja

  bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym

  1 min
 • Dom maklerski

  przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską

  1 min