Główna > Wiki > S > Składki ZUS

Składki ZUS

świadczenia pieniężne na rzecz indywidualnych ubezpieczeń
Czas czytania 1 min.

SKŁADKI ZUS - świadczenia pieniężne na rzecz indywidualnych ubezpieczeń społecznych pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki ZUS stanowią podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który finansuje wypłaty różnego rodzaju świadczeń, takich jak: zasiłki, renty i emerytury.

Opłacanie składek ZUS jest obowiązkowe. Płatnikiem składek w przypadku osób zatrudnionych jest pracodawca, natomiast przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego opłacania składek. Nieregularne dokonywanie wpłat obostrzone jest naliczeniem odsetek oraz kar. Wysokość składek  nie jest jednakowa i zależy od rodzaju zatrudnienia oraz wysokości otrzymywanych dochodów.

Składki ubezpieczeniowe dzieli się na:

 • Emerytalne
 • Rentowe
 • Chorobowe (obejmujące choroby oraz okres urlopu macierzyńskiego)
 • Wypadkowe (przysługujące z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy)

Ilość oraz wysokość opłaconych składek ma wpływ na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia.

Podobne artykuły:
S
 • Składka emerytalna

  obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych

  1 min
 • SFIO

  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  1 min
 • Saldo debetowe

  strata ukazana w formie salda ujemnego

  1 min