Główna > Wiki > U > Ubezpieczenie ALL RISK

Ubezpieczenie ALL RISK

zakres ochrony ubezpieczeniowej
Czas czytania 1 min.

Ubezpieczenie all risks – określa bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w tak zwanym, najbardziej dosłownym tłumaczeniu, od wszystkich ryzyk. 

W praktyce chodzi tu o wszystkie ryzyka, poza tymi, które zostały wykluczone w umowie ubezpieczeniowej. Jest to odwrotna sytuacja, niż w przypadku ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, kiedy to ochronie ubezpieczeniowej podlegają tylko i wyłącznie szkody, które powstały w wyniku zdarzeń, o których mowa w polisie. Oznacza to, że ubezpieczenie all risk obejmuje swoim zakresem więcej ryzyk, niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych.

Ubezpieczenia all risk kojarzą się przede wszystkim z ubezpieczeniami dla firm, jednak obecnie dostępne są również dla klientów indywidualnych w ramach polis zdrowotnych, mieszkaniowych czy autocasco.   

Co oznacza ubezpieczenie all risk?

Ubezpieczenie all risk zapewnia szeroki zakres ochrony, ale nie oznacza, że jesteśmy ubezpieczeni od wszystkiego. Ubezpiecznie all risk obejmuje wszystkie zdarzenia, poza tymi, które zostały wyłączone w umowie. Decydując się na tego typu polisę, dokładnie zapoznajmy się z listą wykluczeń, gdyż w zależności od oferty może ich być mniej lub więcej. Oczywiście im mniej wykluczeń znajdziemy w umowie ubezpieczeniowej all risk, tym większa liczba szkód podlega ochronie ubezpieczeniowej. 

W przypadku ubezpieczenia all risk, na osobie ubezpieczonej leży obowiązek zgłoszenia zaistnienia szkody, a na ubezpieczycielu spoczywa ciężar dowodu. Oznacza to, że w przypadku gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić ubezpieczenia za powstałą szkodę, musi wskazać, które z wykluczeń odpowiedzialności dotyczy tej właśnie szkody.

Czy warto zawierać ubezpieczenie ALL RISK?

Nie, nie warto. Bywa, iż oferty te, są o wiele tańsze, niż te, z wyszczególnieniem. Należy wybrać jednak taką formę, w której mamy wyszczególnione wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, za które odpowiedzialność ponosi dane Towarzystwo.

Podobne artykuły:
U
 • Umowa zlecenie

  umowa cywilnoprawna

  1 min
 • Umowa o pracę

  podstawowa forma nawiązania stosunku pracy

  2 min
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań

  1 min