Główna > Wiki > U > Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań
Czas czytania 1 min.

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny – instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań oraz świadczeń na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych, które zostały spowodowane przez właścicieli pojazdów lub rolników nieposiadających ważnego ubezpieczenia. Do najważniejszych zadań UFG należy także wypłata odszkodowań osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych, o ile gdy nie udało się ustalić tożsamości sprawcy wyrządzonej szkody.

Główne zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Do głównych zadań UFG należy zaspakajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń, za szkody, które powstały na terenie Polski. Roszczenia dotyczą:

  • osób – w przypadku, gdy szkoda powstała w okolicznościach, które uzasadniają odpowiedzialność cywilną właściciela pojazdu lub osoby nim kierującej, o ile tożsamość tej osoby nie została ustalona,
  • mienia i osób – jeśli zidentyfikowany właściciel pojazdu, które brało udział w powstaniu szkody, nie posiadał ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz, jeśli szkoda, w wyniku której doszło do śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, wyrządził rolnik, osoba, która pozostaje z nim w gospodarstwie domowym, lub inna osoba, która pracuje w gospodarstwie rolnym rolnika, a rolnik ten posiadał ubezpieczenia.  
Podobne artykuły:
U Czas czytania Ilość polubień
Upadłość - procedura, którą wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika 1 min 0 ❤
Umowa zlecenie - umowa cywilnoprawna 1 min 0 ❤
Umowa o pracę - podstawowa forma nawiązania stosunku pracy 2 min 0 ❤