Główna > Wiki > S > Saldo

Saldo

stan konta księgowego
Czas czytania 1 min.

Saldo  to stan konta księgowego w rachunkowości przedsiębiorstw wykazywany w danym dniu jako różnica między sumami zapisów strony "Wn" (Winien) i strony "Ma" konta. Saldo konta księgowego pozwala ustalić stan składnika ewidencjonowanego na tym koncie (np. stan zapasów magazynowych, stan gotówki w kasie, salda rozrachunków z kontrahentami).

W zależności od rodzaju konta, saldo może występować po stronie "Winien" lub "Ma" (niektóre konta dopuszczają występowanie salda tylko po jednej stronie, np. konta ewidencjonujące koszty działalności podstawowej, środki trwałe, umorzenie środków trwałych).

Przykład salda:

Data

zapisu

Opis

Przychód

(strona Wn)

Rozchód

(strona Ma)

01-01-2018

Stan początkowy

1500,00

 

05-01-2018

za f. 1/01/2018

500,00

 

05-01-2018

za f. 2/01/2018

120,00

 

07-01-2018

zakup materiałów

 

1850,00

 

Razem

2120,00

1850,00

07-01-2018

Stan końcowy (saldo)

270,00

 
Podobne artykuły:
S Czas czytania Ilość polubień
Spadek - dziedziczenie 1 min 0 ❤
Składki ZUS - świadczenia pieniężne na rzecz indywidualnych ubezpieczeń 1 min 0 ❤
Stopa procentowa - koszt kapitału 1 min 0 ❤