Saldo

stan konta księgowego
Czas czytania 2 min.

Saldo  to stan konta księgowego w rachunkowości przedsiębiorstw wykazywany w danym dniu jako różnica między sumami zapisów strony "Wn" (Winien) i strony "Ma" konta. Saldo konta księgowego pozwala ustalić stan składnika ewidencjonowanego na tym koncie (np. stan zapasów magazynowych, stan gotówki w kasie, salda rozrachunków z kontrahentami).

W zależności od rodzaju konta, saldo może występować po stronie "Winien" lub "Ma" (niektóre konta dopuszczają występowanie salda tylko po jednej stronie, np. konta ewidencjonujące koszty działalności podstawowej, środki trwałe, umorzenie środków trwałych).

Warto wspomnieć, że z pojęciem „saldo” spotykamy się również w przypadku osobistych oraz firmowych kont bankowych. W takim przypadku saldo określa różnicę między wpływami na konto oraz obciążeniami konta. Saldo dostępne odnosi się do faktycznej wartości środków na koncie, a saldo bieżące do kwoty po zaksięgowaniu ostatniej wykonanej operacji. Co ważne, saldo na koncie bankowym nie ulega aktualizacji w czasie rzeczywistym. Często rozliczenie środków następuje w ciągu kilku dni.

Rodzaje sald

Po pierwsze, salda możemy podzielić na saldo początkowe i saldo końcowe:

 • saldo początkowe (Sp.) – występuje na początku danego okresu i dotyczy stanu początkowego z bilansu otwarcia,
 • saldo końcowe (Sk.) – występuje na końcu danego okresu i dotyczy stanu końcowego z bilansu zamknięcia. Co ważne saldo końcowe z danego okresu jest jednocześnie saldem początkowym z następnego okresu.

Po drugie, salda możemy podzielić na saldo debetowe, saldo kredytowe i saldo zerowe. Dotyczy to zarówno sald początkowych, jak i końcowych.

 • Saldo debetowe – z tym rodzajem salda mamy do czynienia, gdy obroty po stronie „Winien” są większe od obrotów po stronie „Ma”.
 • Saldo kredytowe – z tym rodzajem salda mamy do czynienia, gdy obroty po stronie „Ma” są większe od obrotów po stronie „Winien”.
 • Saldo zerowe – z tym rodzajem salda mamy do czynienia, gdy po stronach „Winien” oraz „Ma” występują te same kwoty.

Wpływ zasady podwójnego zapisu na salda

Z zasadą podwójnego zapisu związane są 3 wytyczne. Mówią one o tym, że każdą operację księgową należy zapisać w następujący sposób:

- na dwóch odpowiednich kontach (lub większej liczbie w przypadku operacji złożonych,

- po stronach przeciwnych, czyli „Wn” i „Ma”,

- kwota po obydwu stronach musi być równa.

 

Oznacza to, że suma sald debetowych (czy to początkowych, czy to końcowych) wszystkich kont, musi być równa sumie sald kredytowych wszystkich kont.

Przykład salda:

Data

zapisu

Opis

Przychód

(strona Wn)

Rozchód

(strona Ma)

01-01-2018

Stan początkowy

1500,00

 

05-01-2018

za f. 1/01/2018

500,00

 

05-01-2018

za f. 2/01/2018

120,00

 

07-01-2018

zakup materiałów

 

1850,00

 

Razem

2120,00

1850,00

07-01-2018

Stan końcowy (saldo)

270,00

 
Podobne artykuły:
S
 • Składka emerytalna

  obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych

  1 min
 • SFIO

  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  1 min
 • Saldo debetowe

  strata ukazana w formie salda ujemnego

  1 min