Główna > Wiki > K > Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

długoterminowy kredyt celowy
Czas czytania 1 min.

KREDYT MIESZKANIOWY – rodzaj kredytu hipotecznego, długoterminowy kredyt celowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości

Podstawą prawną do udzielania kredytów hipotecznych jest prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności. Bank pożycza kredytobiorcy środki finansowe, pod zastaw posiadanej przez niego nieruchomości. W momencie zaprzestania przez kredytobiorcę regularnych spłat kredytu, bank może ją przejąć. Zazwyczaj, kredyty te udzielane są na długi okres. Minimalny czas spłaty określany przez większość banków to 5 lat, możliwe jest jednak wydłużenie go nawet do 30-35 lat. Uzyskanie kredyty mieszkaniowego wiąże się z koniecznością wniesienia wkładu własnego. Jego wysokość wynosi obecnie co najmniej 10% wartości nieruchomości.

Kredyty hipoteczne dzieli się na kilka rodzajów:

klasyczne - są to kredyty hipoteczne udzielane na zakup nieruchomość. Kredytobiorca otrzymuje pieniądze w jednej transzy budowlane - to rodzaj kredytów przyznawanych w momencie, w którym nieruchomość jest dopiero na etapie budowy (przez kredytobiorcę lub dewelopera). Środki finansowe wypłacane są w kilku ratach

konsolidacyjne - ich celem nie jest zakup nieruchomości, lecz połączenie i spłata na lepszych warunkach wszystkich zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego bank dokładnie analizuje zdolność kredytową klienta oraz sprawdza jego dotychczasową historię kredytową. Niektóre banki mogą wymagać posiadania wkładu własnego.

Do najważniejszych cech kredytu mieszkaniowego należą:

 • długi okres kredytowania, wynoszący minimum kilka lat, a maksimum 35 lat,
 • wysoka kwota kredytu wynosząca co najmniej 20-30 tys. zł, przy czym średnia kwota kredytu wynosi około 200-250 tys. zł,
 • konieczność wniesienia wkładu własnego, który wynosi min. 10% wartości nieruchomości.

Na całkowity koszt kredytu mieszkaniowego wpływa kilka czynników. Są to m.in.:

 • oprocentowanie kredytu, na którą składa się marża kredytowa oraz zmienna stopa rynkowa (WIBOR, LIBOR lub EURIBOR),
 • prowizja za udzielenie kredytu,
 • koszt ubezpieczenia na życie kredytobiorcy,
 • koszt ubezpieczenia nieruchomości,
 • ewentualny koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Poza tym przy udzielaniu kredytu mieszkaniowego bank może założyć kredytobiorcy rachunek bankowy oraz przyznać kartę kredytową, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Kredyt hipoteczny to kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości - jeśli kredytobiorca zaprzestanie spłaty kredytu, bank będzie miał pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich wierzytelności z tej nieruchomości.

Kredyty hipoteczne są przyznawane na określony cel, którym jest nabycie, budowa lub remont nieruchomości. Tym różnią się m.in. od pożyczek hipotecznych, które mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Nieruchomość nabywana dzięki kredytowi hipotecznemu nie musi być jednocześnie zabezpieczaniem zobowiązania, choć zwykle tak właśnie jest.

Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min