WKW

Wydział Ksiąg Wieczystych
Czas czytania 1 min.

Wydział Ksiąg Wieczystych znajduje się w każdym większym mieście na terenie całej Polski. Są one usytuowane przy Sądach. Jest to instytucja, która posiada udokumentowana wiedze o stanie prawnym danej nieruchomości – domu, mieszkania, działki itp. Dużo łatwiej jest ustalić status prawny danej nieruchomości drogą internetową.

Wniosek do Księgi Wieczystej i zasady przeglądania Księgi Wieczystej

Do Wydziału Ksiąg Wieczystych może zgłosić się Biuro Nieruchomości, przyszły nabywca danej nieruchomości, osoba upoważniona do tego w imieniu posiadacza nieruchomości

(przekazanie pisemnego pełnomocnictwa) spadkobierca czy inna instytucja uprawniona do przeglądania Ksiąg Wieczystych. „Żądanie” jest to określenie techniczne, używane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym z dnia 21 listopada 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1411).

Wniosek wieczystoksięgowy może zawierać więcej niż jedno żądanie o wpis w różnych działach ksiąg wieczystych. Każde żądanie oznaczane jest osobną wzmianką – ostatnia cyfra numeru wzmianki oznacza numer żądania.

W obecnej domyślnej wersji przeglądarki internetowej, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych kody żądania nie pojawiają się w samej treści przeglądanej księgi wieczystej. Są one widoczne dopiero po przełączeniu na stary tryb przeglądania księgi wieczystej lub przy wywołaniu pełnej treści księgi.

Wzmianka w Księgach Wieczystych

Wpis w polu „Wzmianka” oznacza, że do Sądu Rejonowego, Wydziału wieczystoksięgowego wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej, wniosek został zarejestrowany w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. W tym samym dniu, godzinie i minucie, w odpowiednim dziale księgi wieczystej, w polu “Wzmianka”, wprowadzona zostaje treść samej wzmianki – w ten sposób, aby osoba przeglądająca księgę, mogła zorientować się w charakterze wzmianki oraz jej znaczeniu dla wyłączenia rękojmi wiary publicznej księgi wieczystej.

Jak wykreślić hipotekę z Księgi Wieczystej?

Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej trzeba uzyskać od wierzyciela (banku, który udzielił kredytu), oświadczenia o spłacie długu.

Oświadczenie musi zawierać:

 • dane dłużnika,
 • numer księgi wieczystej, w której dokonano wpisu hipoteki,
 • tytuł hipoteki wraz ze wskazaniem wysokości zadłużenia,
 • potwierdzenie, że dług zabezpieczony hipoteką został spłacony w całości,
 • zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do niej wpisami.

Oświadczenie wydane przez Kredytodawcę  musi być podpisane przez dwie osoby uprawnione do reprezentacji danego banku. Jeśli naszym wierzycielem nie jest bank, to oświadczenie musi być potwierdzone podpisem poświadczonym notarialnie (art. 31 u.o.k.w.i.h.).

Podobne artykuły:
W
 • Wynagrodzienie za pracę

  jakie ma być

  1 min
 • Weksel

  papier wartościowy

  1 min
 • Wadium

  to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy

  1 min