Główna > Wiki > A > Aktywa finansowe

Aktywa finansowe

składniki majątku przedsiębiorstwa
Czas czytania 1 min.

Podział aktywów rozróżnia się na finansowe i niefinansowe. Aktywa finansowe są częścią majątku przedsiębiorstwa i odgrywają bardzo dużą rolę w jego działaniu. Możliwe jest ich przekształcenie w pieniądz. Dzięki temu przedsiębiorstwo może np. sfinansować swoją bieżącą działalność.

Należą do nich:

 • aktywa pieniężne (takie jak: krajowe środki płatnicze, dewizy i waluty obce)
 • instrumenty finansowe wyemitowane przez inne jednostki,
 • prawo do otrzymania aktywów pieniężnych, które wynika z kontraktu,
 • a także prawo do wymiany na korzystnych warunkach instrumentów finansowych z inną jednostką.

Do aktywów finansowych, oprócz środków pieniężnych należą również czeki, weksle, akcje i obligacje, bony skarbowe, papiery wartościowe, prawa poboru, czy pożyczki udzielone innym podmiotom.

Dzieli się je na:

 • Krótkoterminowe, czyli takie, które zostaną wystawione na sprzedaż w ciągu roku od dnia bilansowego. Są to przede wszystkim aktywa pieniężne, udziały oraz akcje. Do tego rodzaju aktywów zalicza się także udzielone pożyczki – czyli prawo do otrzymania aktywów pieniężnych na podstawie zawartego kontaktu.
 • Długoterminowe, pozostające własnością przedsiębiorstwa przez dłuższy okres (powyżej 12 miesięcy). Mogą być to aktywa o charakterze udziałowym lub wierzycielskim. Ustawa o finansach publicznych, że ten rodzaj aktywów możliwy jest tylko w urzędach lub organach władzy publicznej. 
Podobne artykuły:
A
 • Awal

  zabezpieczenie zapłaty weksla

  1 min
 • Arbitraż

  rodzaj transakcje

  2 min
 • Akt notarialny

  Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego

  1 min