Główna > Wiki > N > Należności wątpliwe

Należności wątpliwe

jeden z rodzajów należności
Czas czytania 1 min.

Należności wątpliwe – stanowią jeden z rodzajów należności, w ramach którego środki pieniężne, są wprawdzie z prawnego punktu widzenia należne danej jednostce (wierzycielowi), ale nie można ich wyegzekwować. Wynikać to może z tego, że np. dłużnik jest w trudnej sytuacji finansowej, nie jesteśmy w stanie ustalić miejsca pobytu dłużnika lub z innych powodów. Na tego rodzaju należnościach ciąży ryzyko nieściągalności, co oznacza, że wierzyciel musi liczyć się z tym, że ich nie uzyska.  

Ogólnie należność to inaczej prawo, jakie dana osoba fizyczna lub prawna posiada do uzyskania świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej. Prawo to jest gwarantowane umową, w której został określony termin oraz kwota stanowiące przedmiot należności. Należność powstaje w wyniku realizacji świadczenia na rzecz podmiotu, który zobowiązał się do zapłaty za jego wykonanie.

Osoba, której przysługuje prawo do otrzymania należności nazywana jest wierzycielem.

Innym określeniem należności jest roszczenie.

Podobne artykuły:
N
 • Nadzór finansowy

  to termin odnoszący się do zbioru działań

  1 min
 • Nawis inflacyjny

  to termin związany z zagadnieniem inflacji

  1 min
 • Nadwyżka

  Nadwyżka - pojęcie z dziedziny ekonomii

  1 min