Główna > Wiki > N > Nadzór finansowy

Nadzór finansowy

to termin odnoszący się do zbioru działań
Czas czytania 1 min.

Nadzór finansowy – to termin odnoszący się do zbioru działań, prowadzonych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego. Poza tym do celów nadzoru finansowego należą: zapewnienie jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zapewnienie zaufania do niego, a także ochrona interesów jego uczestników.

Obecnie organem odpowiedzialnym za nadzór finansowy w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), której siedziba znajduje się w Warszawie. Z kolej działalność KNF nadzorowana jest przez Prezesa Rady Ministrów. To również on odpowiedzialny jest za powołanie jej przewodniczącego. Komisja składa się z przewodniczącego, którego kadencja trwa 5 lat, jego 2 zastępców oraz 5 członków.

Nadzór finansowy w Polsce dotyczy nadzoru: bankowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego i uzupełniającego. Poza tym nadzór finansowy obejmuje także nadzór nad: rynkiem kapitałowym, instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, czy agencjami ratingowymi. Dodatkowo dochodzi do tego nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

 

Podobne artykuły:
N
 • Należności wątpliwe

  jeden z rodzajów należności

  1 min
 • Nawis inflacyjny

  to termin związany z zagadnieniem inflacji

  1 min
 • Nadwyżka

  Nadwyżka - pojęcie z dziedziny ekonomii

  1 min