Etatyzm

rodzaj polityki społeczno-gospodarczej
Czas czytania 1 min.

Etatyzm – jeden z rodzajów polityki społeczno-gospodarczej, polegający na przejmowaniu przez państwo administracji nad przedsiębiorstwami prywatnymi lub tworzenie nowych przedsiębiorstw państwowych z wykorzystaniem kapitału państwowego. Etatyzm pojawia się w gospodarce mieszanej, czyli państwowo-prywatnej.

Etatyzm rozumiany jest jako bezpośrednia działalność gospodarcza prowadzona przez państwo, która polega na zakładaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. Etatyzm w postaci idealnej można uznać za specyficzny rodzaj socjalizmu.

Podstawowe różnice pomiędzy przedsiębiorstwami prywatnymi a państwowymi

Przedsiębiorstwa państwowe różnią się od przedsiębiorstw prywatnych pod względem celu, stosunku do innych jednostek gospodarczych oraz samodzielności bezpośredniego kierownika:

  • cel – głównym celem przedsiębiorstwa państwowego nie może być zysk,
  • stosunek do innych jednostek gospodarczych – obywatele nie mogą być traktowani przez państwo jako źródło zysku,
  • samodzielność bezpośredniego kierownika – przedsiębiorstwo państwowe podejmują decyzje poprzez organy administracyjne.

Przyczyny nierentowności przedsiębiorstw państwowych

Do przyczyn nierentowności przedsiębiorstw państwowych należą:

  • nieelastyczne działania,
  • stawianie za cel działalności innej niż rentowność (np. działalność społeczna, polityczna czy kulturalna),
  • brak niepokoju przed bankructwem,
  • nie zawsze odpowiedni wybór kierownictwa.
Podobne artykuły:
E Czas czytania Ilość polubień
EIB - Europejski Bank Inwestycyjny 1 min 0 ❤
EPS - Earnings per Share 1 min 0 ❤
Embargo - rodzaj silnych środków dyplomatycznych 1 min 0 ❤