Główna > Wiki > S > Spadek

Spadek

dziedziczenie
Czas czytania 1 min.

Spadek jest ogółem obowiązków oraz praw ciążących na zmarłym w chwili śmierci. W procesie dziedziczenia przechodzą one na prawnych spadkobierców, stając się ich własnością.

Spadek można otrzymać na mocy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu lub- jeżeli zmarły nie posiadał testamentu- podlega on dziedziczeniu ustawowemu, którego zasady określa Kodeks Cywilny.

W procesie dziedziczenia, spadkobierca może stać się właścicielem zarówno zgromadzonego przez spadkodawcę majątku, jak i nieuregulowanych długów.

Przyjęcie spadku nie jest jednak obowiązkowe. Spadkobierca ma prawo do:

  • Przyjęcia spadku wprost- czyli dziedziczenia ogółu praw i obowiązków w rozumieniu cywilnoprawnym
  • Odrzucenia całości spadku
  • Przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza- czyli możliwości dziedziczenia niespłaconych zobowiązań, których wysokość nie może przewyższać zapisanego w spadku majątku
Podobne artykuły:
S Czas czytania Ilość polubień
Sukcesja majątkowa - proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami 2 min 1 ❤
Składki ZUS - świadczenia pieniężne na rzecz indywidualnych ubezpieczeń 1 min 0 ❤
Stopa procentowa - koszt kapitału 1 min 0 ❤