Spadek

dziedziczenie
Czas czytania 1 min.

Spadek jest ogółem obowiązków oraz praw ciążących na zmarłym w chwili śmierci. W procesie dziedziczenia przechodzą one na prawnych spadkobierców, stając się ich własnością.

Spadek można otrzymać na mocy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu lub- jeżeli zmarły nie posiadał testamentu- podlega on dziedziczeniu ustawowemu, którego zasady określa Kodeks Cywilny.

W procesie dziedziczenia, spadkobierca może stać się właścicielem zarówno zgromadzonego przez spadkodawcę majątku, jak i nieuregulowanych długów.

Przyjęcie spadku nie jest jednak obowiązkowe. Spadkobierca ma prawo do:

 • Przyjęcia spadku wprost- czyli dziedziczenia ogółu praw i obowiązków w rozumieniu cywilnoprawnym
 • Odrzucenia całości spadku
 • Przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza- czyli możliwości dziedziczenia niespłaconych zobowiązań, których wysokość nie może przewyższać zapisanego w spadku majątku
Podobne artykuły:
S
 • Składka emerytalna

  obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych

  1 min
 • SFIO

  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  1 min
 • Saldo debetowe

  strata ukazana w formie salda ujemnego

  1 min