Główna > Wiki > M > Monetyzacja

Monetyzacja

przekształcanie aktywów w pieniądze
Czas czytania 1 min.

Monetyzacja, to pojęcie pochodzące z dziedziny finansów, określające politykę monetarną kraju, polegającą na zamianie aktywów finansowych lub rzeczowych na obowiązujący środek płatniczy. Inaczej mówiąc, jest to zmiana czegoś w pieniądz. W większości przypadków polega to na dodrukowywaniu przez Centralny Bank danego kraju banknotów oraz wybijaniu nowych monet. Często ma to związek ze skupowaniem przez bank centralny obligacji rządowych, sprzedawanych, aby sfinansować deficyt państwa, czyli tzw. dług publiczny. W takim przypadku mówimy o monetyzacji deficytu. Może zostać ona przeprowadzona w sposób bezpośredni lub pośredni. W tym pierwszym przypadku dochodzi do pożyczenia pieniędzy od Banku Centralnego przez Ministerstwo Finansów, w wyniku czego powstaje zapis o wykreowaniu nowej bazy monetarnej na rachunku rządu. Z kolei monetyzacja deficytu w sposób pośredni polega na skupowaniu przez Bank Centralny weksli skarbowych na rynku otwartym lub ich odsprzedaży, zanim upłynie termin jego płatności.

Monetyzacja zazwyczaj wiąże się ze zjawiskiem rosnącej inflacji.

Z dostępnych wskaźników monetyzacji wynika, że w Polsce mamy obecnie do czynienia ze wzrostem jej znaczenia. Stopień monetyzacji w Polsce jest podobny do analogicznych wskaźników z innych krajów z regionu. Jednak z drugiej strony jest on niższy niż ma to miejsce w państwach strefy euro.  

Przyjmuje się, że wzrost monetyzacji gospodarki oraz wzrost poziomu pośrednictwa finasowego, prowadzi do zwiększenia siły mechanizmu transmisji monetarnej. 

Podobne artykuły:
M
 • Monopol

  struktura rynkowa

  1 min
 • Makrootoczenie

  ogół czynników, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

  1 min
 • Monit

  wezwanie do zapłaty, przypomnienie lub ponaglenie

  1 min