Monit

wezwanie do zapłaty, przypomnienie lub ponaglenie
Czas czytania 1 min.

Monit - wezwanie do zapłaty, przypomnienie lub ponaglenie wysyłane przez wierzyciela do dłużnika w formie pisma lub wiadomości. Celem monitu jest nakłonienie klienta lub partnera biznesowego do uregulowania zaległych płatności. Monit jest podstawowym działaniem, które stanowi element windykacji polubownej.  

Monit stanowi także niezbędny element procesu wpisania dłużnika do baz danych Biura Informacji Gospodarczej oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

RODZAJE MONITÓW

Monit może zostać dostarczony dłużnikowi osobiście, za pośrednictwem listu pocztowego, faksu, wiadomości e-mail, SMS lub poprzez rozmowę telefoniczną.

Pierwszy monit wysyłany przez wierzyciela do dłużnika to ponaglenie lub przypomnienie o upłynięciu terminu zaległej płatności.

W kolejnych monitach – wezwaniach do zapłaty – wierzyciel może powołać się na przepisy kodeksu cywilnego, które stwierdzają, że wierzyciel może domagać się od dłużnika natychmiastowej spłaty długu. W takim monicie umieszcza się również informacje o sankcjach (np. odsetki i ich wysokość oraz przekazanie informacji o zaległościach do rejestrów dłużników), które wprowadzi wierzyciel, jeśli dłużnik nie spłaci zobowiązania.  

ELEMENTY MONITU

Monit powinien zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia wezwania,
 • określenie wierzyciela (nazwa i adres firmy),
 • określenie dłużnika (w przypadku firmy: nazwa i adres siedziby firmy, w przypadku konsumenta: imię, nazwisko i adres konsumenta),
 • tytuł, określający, czy mamy do czynienia z ponagleniem, przypomnieniem, wezwaniem do zapłaty lub ostatecznym wezwaniem do zapłaty,
 • dokładna kwota zadłużenia,
 • termin, w jakim slużnik powinien zwrócić należność,
 • informacja, o sposobie płatności,
 • informacje o krokach, które podejmie wierzyciel w przypadku dalszego braku uregulowania należności przez dłużnika w wyznaczonym terminie,
 • podpis osoby wysyłającej pismo (imię, nazwisko, stanowisko w firmie, telefon kontaktowy oraz ewentualnie adres poczty elektronicznej).
Podobne artykuły:
M
 • Mikroekonomia

  dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem i analizą

  1 min
 • Monopol

  struktura rynkowa

  1 min
 • Makrootoczenie

  ogół czynników, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

  1 min