Główna > Wiki > M > Mikroekonomia

Mikroekonomia

dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem i analizą
Czas czytania 1 min.

Jest to dziedzina ekonomii, zajmująca się badaniem i analizą zjawisk oraz procesów gospodarczych jakie zachodzą w poszczególnych obszarach gospodarki.

Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i konsumentów, analizą zależności zachodzących pomiędzy popytem a podażą oraz zachowaniem równowagi rynkowej w poszczególnych sektorach.

Mikroekonomia traktuje gospodarkę danego kraju nie jako jednolity organizm (makroekonomia), lecz jako zbiór podmiotów i zachodzących między nimi interakcji.

Podobne artykuły:
M Czas czytania Ilość polubień
Monopol - struktura rynkowa 1 min 0 ❤
Makrootoczenie - ogół czynników, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 1 min 0 ❤
Monit - wezwanie do zapłaty, przypomnienie lub ponaglenie 1 min 0 ❤