Główna > Wiki > B > Bon skarbowy

Bon skarbowy

krótkoterminowy papier wartościowy
Czas czytania 2 min.

Bon skarbowy - krótkoterminowy papier wartościowy na okaziciela, emitowany w Polsce przez Narodowy Bank Polski, przy współpracy z Ministerstwem Finansów. Ze względu na gwarancję wykupu bonów skarbowych przez Skarb Państwa, wiąże się z nimi praktycznie zerowe ryzyko.

Skarb Państwa emituje bony skarbowe w celu pokrycia bieżących potrzeb budżetowych i finansowania deficytu budżetowego.

Bony skarbowe dostępne są w sprzedaży na zasadzie dyskonta, a ich odkupywanie odbywa się po wartości nominalnej w terminie wykupu. Przychód z bonów skarbowych wynika z różnicy pomiędzy ich wartością nominalną, a niższą ceną zakupu. Termin wykupu bonów skarbowych waha się od 1 do 52 tygodni, przy czym zazwyczaj wynosi 13, 26 lub 52 tygodnie.

Zysk z bonów skarbowych nie jest wysoki, ale główną zaletą bonów jest to, że należą one do aktywów, z którymi wiąże się niewielkie ryzyko.

Funkcje bonów skarbowych

Państwo wprowadza na rynek bony skarbowe, aby zaspokoić swój popyt na pieniądz oraz ułatwić regulowanie podaży pieniądza w gospodarce, czym zajmują się władze monetarne. Bony skarbowe są jednym z najczęściej wybieranych instrumentów finansowych w ramach rynku pieniężnego z powodu:

 • płynności,
 • dochodowości – zysk z nabycie bonów skarbowych jest większy niż w przypadku lokaty środków na rachunku bankowym,
 • bezpieczeństwo – bony skarbowe emitowane są przez Skarb Państwa, który stanowi gwarancję ich wykupu po wartości nominalnej.

Kto inwestuje w bony skarbowe

Bony skarbowe przeznaczone są zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji. Bardzo często stają się one częścią portfeli funduszy inwestycyjnych pieniężnych, podobnie jak obligacje skarbowe czy lokaty bankowe.

Jak nabyć bony skarbowe

Bony skarbowe dostępne są zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym:

 • rynek pierwotny – bony skarbowe dostępne są tylko dla banków i innych instytucji finansowych. Inwestorzy indywidualni mogą nabyć bony skarbowe na rynku pierwotnym tylko poprzez zlecenie ich zakupu którejś z tych instytucji. Sprzedaż bonów skarbowych na rynku pierwotnym odbywa się na zasadach przetargu ogłaszanego przez NBP.
 • rynek wtórny – bony skarbowe można odkupić od instytucji finansowej za pośrednictwem banku, który posiada umowę o prowadzenie rachunku bonów skarbowych.

Bon skarbowy a ryzyko

Bony skarbowe należą grupy do instrumentów finansowych wolny od ryzyka. W szczególności wolne są od:

 • ryzyka niedotrzymania warunków umowy – ze względu na emitera bonów skarbowych, czyli Skarb Państwa,
 • ryzyka ceny – ryzyko to nie występuje, gdy bony skarbowe trzymane są do terminu ich wykupu. Wówczas cena ich wykupu stanowi ich wartość nominalną, która znana jest od momentu ich nabycia. Jeśli jednak inwestor zechce sprzedać bon skarbowy przed terminem wykupu to jego wartość ustalana jest przez rynek i wówczas mamy do czynienia z ryzykiem ceny.
Podobne artykuły:
B
 • Broker

  podmiot, świadczący usługi

  1 min
 • Bank

  rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego

  1 min
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor

  1 min