Żyrant

inaczej poręczyciel
Czas czytania 1 min.

Żyrant (inaczej poręczyciel) – osoba zobowiązująca się do spłaty kredytu, weksla czy szybka pożyczka, zaciągniętych przez inną osobę, w sytuacji, gdy nie będzie się mogła ona wywiązać ze spłaty swojego zobowiązania. Jest to swojego rodzaju zabezpieczenie dla instytucji udzielających pożyczek czy innych form wsparcia finansowego. Wszelkie kwestie związane z poręczeniem regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego.

Poręczyciel wedle prawa odpowiada w równym stopniu za spłatę zadłużenia, jak pożyczkobiorca. Dlatego też w przypadku braku spłaty długu przez pożyczkobiorcę, to właśnie poręczyciel musi liczyć się z egzekucją komorniczą, w tym zajęciem pensji czy posiadanego majątku. Żyrant, który został zobligowany do spłaty należności, może jednak dochodzić zwrotu tej kwoty od dłużnika.

Różnica między żyrantem, poręczycielem, a gwarantem

Obecnie terminy poręczyciel oraz żyrant są na ogół stosowane zamiennie, choć warto wiedzieć słowo poręczyciel stosuje się w języku prawnym, a żyrant w języku potocznym. Poza tym możemy spotkać się również z pojęciem gwarant. Każdy z tych terminów odnosi się jednak do osoby, która przyjmuje na siebie obowiązek spłacenia zobowiązania, w momencie gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie uregulować swojego długu.

Kto może zostać żyrantem?

Żyrantem może zostać osoba:

 • pełnoletnia,
 • posiadająca stałe źródło dochodów
 • posiadająca stałe wpływy na konto,
 • posiadająca zdolność kredytową,
 • nieposiadająca zaległości w BIK.

Bank analizuje sytuację finansową potencjalnego poręczyciela przed podżyrowaniem przez niego kredytu. W tym celu należy dostarczyć do banku zaświadczenie o dochodach oraz poinformować o wszystkich własnych zobowiązaniach. Na tej podstawie bank upewnia się, że żyrant będzie w stanie spłacić dług pożyczkobiorcy, który stanie się niewypłacalny.    

Podobne artykuły:
Z
 • Zdolność kredytowa

  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu

  1 min
 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1 min
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1 min