Główna > Wiki > K > Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy

typ kredytu obrotowego
Czas czytania 1 min.

Kredyt rewolwingowy, inaczej odnawialny, typ kredytu obrotowego, czyli rodzaj kredytu, który nie ma ustalonej liczby (rat) terminów płatności, w przeciwieństwie do kredytu ratalnego. Karty kredytowe są doskonałym przykładem tego rodzaju kredytu, z którego często i chętnie korzystają klienci danego banku. Korporacyjne kredyty odnawialne są zaś wykorzystywane do zapewniania płynności finansowej na finansowanie bieżących potrzeb działalności spółki. Tego typu instrumenty finansowe po raz pierwszy wprowadzone przez dom towarowy Strawbridge and Clothier.

Cechy kredytu rewolwingowego

 • Kredytobiorca może wykorzystywać lub wypłacać środki do wstępnie zatwierdzonego limitu kredytowego.
 • Kwota dostępnych kredytów zmniejsza się i zwiększa, gdy środki są pożyczane, a następnie spłacane.
 • Kredyt może być wielokrotnie odnawiany i wykorzystywany.
 • Kredytobiorca dokonuje płatności wyłącznie na podstawie kwoty, którą faktycznie wykorzystał wraz z odsetkami.
 • Pożyczkobiorca może z czasem spłacić część zobowiązania lub jego całość w dowolnym momencie (z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymogów dotyczących płatności).
 • W niektórych przypadkach pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wszelkie niewykorzystane pieniądze. Dotyczy to w szczególności pożyczek rewolwingowych w bankach korporacyjnych.

Elastyczne narzędzie finansowe

Kredyt odnawialny, w odróżnieniu od kredytu terminowego, pozwala pożyczkobiorcy na zaciąganie i spłatę pożyczek od przyznanych mu środków, we wskazanym w umowie okresie.  Każda pożyczka jest udzielana na określony czas, zwykle jeden, trzy lub sześć miesięcy, po upływie których, musi nastąpić jej fizyczna spłata. Kredyt odnawialny jest wyjątkowo elastycznym narzędziem finansowania, ponieważ pozwala zaciągnąć nowe zobowiązanie finansowe w trakcie trwania bieżącego. Tego typu kredyty są zaciągane na bardzo krótki okres czasu.

Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min