Główna > Wiki > K > Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Krótka definicja
Czas czytania 1 min.

Kredyt hipoteczny jest to kredyt bankowy długoterminowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli ograniczenie prawa rzeczowego nałożone na nieruchomość w celu zabezpieczenia określonej wierzytelności pieniężnej. W praktyce wygląda to w ten sposób, że bank przyznając kredyt hipoteczny, równocześnie otrzymuje jego zabezpieczenie na wypadek braku spłaty w postaci prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności nieruchomości, które zostaje wpisane do księgi wieczystej.

Do zabezpieczeń kredytu hipotecznego nie zawsze należy tylko hipoteka. Często kredytobiorca ręczy również swoim obecnym i przyszłym majątkiem. Kredyt hipoteczny można zaciągnąć zarówno na zakup nieruchomości, jak i na budowę nowego obiektu czy domu, wtedy określa się go kredytem budowlano-hipotecznym.



Podobne artykuły:
K Czas czytania Ilość polubień
Kredyt konsumpcyjny - rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym 1 min 0 ❤
Karta debetowa - instrument płatniczy 1 min 0 ❤
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 1 min 0 ❤