Leasing

rodzaj kredytu
Czas czytania 1 min.

LEASING - rodzaj kredytu, w którym zamiast środków finansowych leasingobiorca otrzymuje prawo do użytkowania wziętych w leasing aktywów

Jest to umowa na mocy której leasingodawca odpłatnie przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z przedmiotu umowy (np. samochodu, specjalistycznych maszyn, czy linii produkcyjnej), przez określony czas. Opłaty leasingowe mogą być uregulowane jednorazowo lub w systemie ratalnym.

Można wyróżnić 2 rodzaje najpopularniejszych leasingów. Należą do nich:

 • Leasing operacyjny - nazywany również bieżącym, na mocy którego leasingobiorca, na czas trwania umowy staje się właścicielem przedmiotu leasingu, a tym samym ponosi koszty jego utrzymania, naprawy i ubezpieczenia. Jest także zobowiązany do opłacania podatku od posiadanego przedmiotu. Po zakończeniu okresu leasingowego ma on prawo pierwokupu. Jeśli nie jest zainteresowany zakupem, może zwrócić go leasingodawcy.
 • Leasing finansowy - czyli podatkowy, charakteryzujący się tym, że w sensie prawnym przedmiot przez cały okres trwania umowy jest własnością leasingodawcy, a pod względem ekonomicznym leasingobiorcy. To on ponosi koszty użytkowania i amortyzacji. Po wygaśnięciu umowy leasingu, przedmiot staje się jego własnością.
Podobne artykuły:
L
 • Lokata progresywna

  rodzaj lokaty ze zmiennym oprocentowaniem

  1 min
 • Lokata terminowa

  umowa między bankiem a jego klientem

  1 min
 • Linia kredytowa

  oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty

  1 min