Główna > Wiki > P > Poręczenie wekslowe

Poręczenie wekslowe

rodzaj poręczenia
Czas czytania 1 min.

Poręczenie wekslowe – rodzaj poręczenia, w którym jedynym dopuszczalnym ograniczeniem jest jego zawężenie jedynie do części sumy wekslowej. Pod tym względem poręczenie wekslowe jest bardziej rygorystyczne od zwykłego poręczenia.

Osoba udzielająca poręczenia wekslowego nazywana jest avalistą. Poręczenie wekslowe może zostać udzielone przez kilka osób wspólnie. W takim przypadku ich odpowiedzialność jest solidarna.

Osoba, za którą poręczono nazywana jest avalatem lub avalantem.

Na poręczeniu wekslowym powinna zostać wskazana osoba poręczonego, czyli podmiot, za który poręczono (avalat, avalant). Jeśli taka osoba nie została określona, zachodzi domniemanie, że poręczenie zostało udzielone na wystawcę weksla.

Poręczenie wekslowe może zostać ograniczone do określonej kwoty. W przypadku, gdy nie zostanie zaznaczona wysokość kwoty, do jakiej ograniczone zostało poręczenie wekslowe, zachodzi domniemanie, że poręczenie wekslowe dotyczy całego zobowiązania wekslowego.

UDZIELENIE PORĘCZENIA WEKSLOWEGO:

Poręczenie wekslowe może zostać udzielone tylko i wyłącznie przez osobę, która ma zdolność do czynności prawnych, czyli:

 1. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań własnym działaniem.

FORMA PORĘCZENIA WEKSLOWEGO:

Poręczenie wekslowe wywołuje skutki prawne podobne do zwykłego poręczenia, jednakże jego charakter jest bardziej rygorystyczny i formalny.

Poręczenie wekslowego można udzielić tylko i wyłącznie na wekslu. Jakikolwiek inny dokument, na mocy którego osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych zobowiązuje się do poręczenia za osobą, która odpowiada wekslowo, uznawany jest za zwykłe poręczenie, którego regulacje określone są przez Kodeks Cywilny.

Za wystarczające poręczenie weksla uznawany jest podpis złożony na przedniej stronie weksla, o ile nie jest to podpis wystawcy lub trasata. W przypadku poręczenia na odwrotnej stronie weksla lub na przedłużku konieczne jest poprzedzenie podpisu klauzulą poręczeniową.

Przykłady dopuszczalnych wyrażeń uważanych za poręczenie:

 • per aval,
 • ręczę,
 • poręczam,
 • aval.  
Podobne artykuły:
P
 • PTE

  Powszechne towarzystwo emerytalne

  1 min
 • Prowizje bankowe

  to pobierane przez bank opłaty

  1 min
 • PP

  prawo poboru

  1 min