Główna > Wiki > R > Raty równe

Raty równe

schemat spłaty długu
Czas czytania 1 min.

Raty równe (raty annuitetowe) – schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości. Spłata długu w ratach równych charakteryzuje się tym, że na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec, natomiast części odsetkowe na początku są wyższe, a potem niższe. Spłata długu w ratach równych jest równoważna zakupowi przez kredytodawcę u kredytobiorcy renty stałej na okres równy okresowi kredytowania

Wartość raty w schemacie rat równych składa się z:

Wysokość raty równej, kwoty kredytowania, oprocentowania w skali rocznej, liczby rat

w okresie rocznym, liczby rat ogólnie.

Raty równe występują przy większości zaciąganych kredytów w Polsce.

Kredyty hipoteczne są zwykle oprocentowane tak zwaną stopą zmienną w oparciu o wysokość stawki WIBOR, implikuje to konieczność ponownego ustalania wartości raty równej jej, gdy następuje.

Przykład rat równych w kredytowaniu:

harmonogram spłat kredytu; wartość w tys. PLN

Nr raty

Część kapitałowa

Część odsetkowa

Rata całkowita

1

65.751

10.500

76.251

2

67.395

8.856

76.251

3

69.080

7.171

76.251

4

70.807

5.444

76.251

5

72.577

3.674

76.251

6

74.391

1.860

76.251

Podobne artykuły:
R
 • Rozliczenie transzy

  przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu.

  1 min
 • Rzecznik Ubezpieczonych

  instytucja powołana

  1 min
 • Reasekuracja

  dokonywany przez towarzystwo

  1 min