KRD

Krajowy Rejestr Długów
Czas czytania 1 min.

Krajowy Rejestr Długów BIG SA (KRD) to biuro informacji gospodarczej zajmujące się gromadzeniem i udostępnianiem informacji oraz danych gospodarczych dotyczących zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw. KRD jest firmą prywatną, nad którą nadzór w zakresie wykonywania obowiązków jako Biuro Informacji Gospodarczej, sprawuje państwo. 

Informacje te obejmują:

 • dane o zadłużeniu
 • dane o terminowych spłatach zobowiązań

Krajowy Rejestr Długów założony został 4 sierpnia 2003. Aktualnie podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych osobowych.

Do KRD dane przekazywać mogą przedsiębiorcy, jednostki samorządowe (np. gminy), a także osoby fizyczne, które uzyskały sądowy tytuł wykonawczy.

Do Krajowego Rejestru Długów mogą trafić osoby i przedsiębiorstwa, które posiadają zobowiązanie finansowe w formie kredytu, którego wysokość wynosi co najmniej 200 zł (lub 500 zł w przypadku firm) oraz zalegają ze spłatą zadłużenia przynajmniej od 60 dni, a od chwili wysłania przez wierzyciela do dłużnika wezwania do zapłaty wraz z informacją o zamiarze umieszczenia danych dłużnika w KRD minęło 30 dni. 

Usunięcie wpisu z KRD może zostać dokonane tylko i wyłącznie przez samego wierzyciela. Osoba prywatna lub firma, która dowiedziała się, że trafiła do bazy danych KRD, ma 14 dni na spłatę zobowiązania, aby jej wpis zniknął z rejestrów bezpowrotnie.

Krajowy Rejestr Długów za sprawą dostępu do informacji kredytowych przekazuje do opinii publicznej statystyki obejmujące wysokość zadłużenia określonych branż i sektorów gospodarczych w Polsce.

Oficjalny logotyp: 

Oficjalna strona: https://krd.pl

Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min