Główna > Wiki > H > Hipoteka zwykła

Hipoteka zwykła

zabezpiecza wierzytelność pieniężną w ustalonej kwocie
Czas czytania 1 min.

Hipoteka zwykła to typ hipoteki, który zabezpiecza wierzytelności o zdefiniowanej kwocie. Od 2011 roku  z polskiego prawodawstwa zostały usunięte terminy „hipoteka zwykła”

i „hipoteka kaucyjna” (czyli zabezpieczająca wierzytelności o niezdefiniowanej kwocie),

i zastąpiono je jedną hipoteką umowną.

Zniesienie hipoteki zwykłej:

Podług nowelizacji i zmian w ustawie z dnia  20 lutego 2011 roku zlikwidowano hipotekę zwykła, zaś te zawarte przed 20 lutego 2011 roku istniały aż do czasu wygaśnięcia ich zobowiązań.  

Różnice pomiędzy hipoteką zwykłą a kaucyjną:

Hipoteka zwykła

Hipoteka kaucyjna

Bank określa ściśle kwotę wierzytelności, która jest zasadna co do kwoty kredytowania

Bank ustala maksymalna kwotę, do której chce się zabezpieczyć

Bank zabezpiecza się nią do wysokości kredytowania

Zabezpiecza koszty dodatkowe np. odsetki, odsetki karne czy koszty związane

z egzekucją

 

Podobne artykuły:
H
 • Hamulec fiskalny

  związane z systemem podatkowym

  1 min
 • Hiperinflacja

  zjawisko

  1 min
 • Handel

  jeden z działów ekonomii narodowej

  1 min