NNW

rodzaj ubezpieczenia osobowego
Czas czytania 1 min.

Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – rodzaj ubezpieczenia osobowego. Charakteryzuje się tym, że obejmuje ochroną dobra najcenniejsze, tj. zdrowie i życie człowieka, przy czym prawo do świadczenia ubezpieczeniowego zależy od doznania przez osobę podlegającą ubezpieczeniu nieszczęśliwego wypadku, który wywołał skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem na życie.

Ubezpieczenie NNW dopuszcza kumulację świadczeń, co oznacza że w przypadku zawarcia kilku umów ubezpieczeniowych, w razie szkody powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, otrzymamy świadczenie z każdego z nich. Ten rodzaj ubezpieczenia jest niezależny od ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Ubezpieczenie NNW może być ubezpieczeniem samodzielnym, np. w postaci ubezpieczenia sportowców, ubezpieczenia młodzieży szkolnej, ubezpieczenia studenckiego lub stanowić część szerszego ubezpieczenia w ramach pakietu ubezpieczeniowego, np. pakiet ubezpieczenia mieszkaniowego, turystycznego czy komunikacyjnego. W tym drugim przypadku ubezpieczenie NNW stanowi uzupełnienie ubezpieczenia związanego z zamieszkaniem, udziałem w wyjeździe turystycznym czy korzystaniem z pojazdów.

Ubezpieczenie NNW a ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie NWW to rodzaj ubezpieczenia osobowego, którego przedmiotem są dobra najcenniejsze, czyli zdrowie i życie człowieka. Innym ubezpieczeniem należącym do tej grupy jest ubezpieczenie na życie, ale od ubezpieczenia NNW różni się ono tym, że istotne elementy umowne w ramach ubezpieczenia na życie kształtują się w sposób podobny do ubezpieczeń majątkowych.

Podobne artykuły:
N
 • Nadzór finansowy

  to termin odnoszący się do zbioru działań

  1 min
 • Nawis inflacyjny

  to termin związany z zagadnieniem inflacji

  1 min
 • Nadwyżka

  Nadwyżka - pojęcie z dziedziny ekonomii

  1 min