Główna > Wiki > M > Makroekonomia

Makroekonomia

dziedzina ekonomii, zajmująca się badaniem systemu gospodarczego
Czas czytania 1 min.

Jest to jedna z najważniejszych gałęzi ekonomii. Przedmiotem jej badań jest gospodarka w ujęciu całościowym oraz mechanizmy i prawidłowości, jakie nią rządzą.

Do najważniejszych zadań mikroekonomii należy badanie gospodarki, zarówno krajowej, jak i światowej. Głównymi elementami tych działań jest:

 • Obserwacja zjawisk takich jak bezrobocie, inflacja, czy inwestycje
 • Śledzenie globalnego popytu na dane towary oraz podaży
 • Obserwacja poziomu zatrudnienia poszczególnych osób
 • Zestawiania dochodów i wydatków państwa, tworzenie bilansu budżetu

Na podstawie tak przeprowadzanych analiz makroekonomicznych, można przedstawić związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, które zachodzą w gospodarce. Pozwala to również na przewidywanie pewnych tendencji ekonomicznych i ustalenie prognoz budżetowych na przyszłość.

Makroekonomia pomaga nie tylko zrozumieć zjawiska zachodzące w gospodarce i ustalić z czego wynikają, ale również przewidzieć nadchodzące tendencje i odpowiednio wcześnie wdrożyć najlepsze środki zapobiegawcze.

Podobne artykuły:
M
 • Monopol

  struktura rynkowa

  1 min
 • Makrootoczenie

  ogół czynników, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

  1 min
 • Monit

  wezwanie do zapłaty, przypomnienie lub ponaglenie

  1 min