Główna > Wiki > K > Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany

rodzaj kredytu walutowego
Czas czytania 1 min.

Kredyt indeksowany w walucie obcej to rodzaj kredytu walutowego, w którym wysokość zadłużenia w walucie obcej obliczana jest według kursu kupna waluty w momencie wypłaty środków . W przypadku kredytu indeksowanego istnieje więc ryzyko walutowe powodujące, że kredytobiorcy może zabraknąć środków na kupno nieruchomości w przypadku spadku kursu waluty obcej od podpisania umowy kredytowej do wypłaty środków. W umowie zapisany jest warunek, że wielkość zaciągniętego kredytu zostanie przeliczona po kursie kupna waluty, w dniu wypłaty kredytu.

„Frankowicze”

Idea kredytowania i spłaty kredytu opiera się na założeniu, że każda wypłata kapitału zmniejsza saldo zadłużenia. Tendencja ta nie występuje w przypadku alokacji kredytu hipotecznego, wypłaconego w PLN i indeksowanego do franka szwajcarskiego. Tutaj saldo kapitału spłacanego w PLN jest funkcją wahań kursów walutowych. Sytuacja zaprzecza wówczas idei kredytu, zgodnie z którą "spłacasz tyle, ile pożyczasz".

Koszt kredytu, liczony jako suma LIBOR - kredytu w CHF (WIBOR - kredyt w PLN) oraz marży banku określonej w umowie. Taki produkt bankowy nie spełnia standardów kredytowania, a saldo główne jest zależne od nieprzewidywalnego kierunku zmian. Realne zaprojektowanie modelu ryzyka kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego umożliwiałoby pomiar ryzyka spłaty takiego kredytu, jeszcze przed powzięciem decyzji Kredytobiorcy. Oszacowane ryzyko ryzyka kredytowego ujawniłoby już wtedy, że  trzeba poczekać na poprawę ryzyka spłaty kredytów tego rodzaju w związku z obecnym i niestałym wzrostem kursu PLN / CHF i wynikającym z tego wyższym kosztem kredytu, któremu towarzyszył wzrost wartości kredytu. Oszacowania dynamiki ryzyka na lata 2006-2012 potwierdza tezę, że ów produkt bankowy nie wykazuje cech kredytu. Przy rosnących stawkach PLN / CHF indeksacja długu kredytu przekłada się na eskalację salda zadłużenia u prawie każdego z „frankowiczów”.

Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min