Kredyt

Historia, pojęcie, rodzaje kredytów
Czas czytania 1 min.

Słowo kredyt wywodzi się z języka łacińskiego – credere – i oznacza ufać lub wierzyć. Sama historia kredytów nierozerwalnie wiąże się z rozwojem pieniądza, jako środka płatniczego, którego korzenie sięgają starożytności. Wszystko zapoczątkowane zostało przez Fenicjan, starożytny lud kupiecki zamieszkujący basen Morza Śródziemnego. To właśnie oni jako pierwsi mieli wprowadzić do użytku monety. Najstarsze z tych, jakie udało się odnaleźć archeologom, datowane są na VII w. p. n. e..

Wynalezienie monet pozwoliło zastąpić pierwotną formę pieniądza, jaką były produkty konsumpcyjne typu przyprawy czy metale w postaci kruszcu, które z kolei wyprały wcześniej praktykowany barter (handel wymienny). Ujednolicenie miar i wag kruszców, na jakie pozwoliła produkcja monet, stało się krokiem milowym w rozwoju transakcji kupna-sprzedaży, a co za tym idzie wykształceniu się systemów bankowości i spopularyzowaniu kredytów, jako formy pożyczania pieniędzy.

Czasy największego rozwoju bankowości i kredytów przypadają na okres XVII - XIX wieku, gdzie nowo powstające banki wspierały za pomocą korzystnych kredytów gwałtownie rozwijający się handel z krajami azjatyckimi oraz późniejszą rewolucję przemysłową.

Współcześnie kredyt jest to umowa zawierana pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Na jej mocy bank udostępnia kredytobiorcy określoną kwotę, którą ten zobowiązuje się przeznaczyć na z góry ustalony cel. Ponadto kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami, prowizją za udzielnie kredytu oraz innymi dodatkowymi opłatami w przewidzianym do tego terminie. Spłata kredytu zazwyczaj odbywa się w comiesięcznych ratach, a okres spłaty kredytu może wahać się od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat. Umowa kredytowa musi być sporządzona w formie pisemnej.    

Współcześnie kredyty są w pełni sformalizowanymi umowami, dotyczącymi pożyczania pieniędzy na określony czas oraz ich zwrotu z ustalonymi wcześniej odsetkami.  Rozwój bankowości i przedsiębiorczości doprowadził do wyodrębnienia się wielu rodzajów kredytów, takich jak np.:

Różnią się one pomiędzy sobą formą zabezpieczenia, warunkami przyznania czy celowością przeznaczenia, a także wysokością oprocentowania.

Każdy pełnoletni obywatel ma prawo ubiegać się o kredyt, co nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem. Procedura uzyskania kredytu bankowego jest często skomplikowana i czasochłonna, wiąże się z koniecznością złożenia wniosku kredytowego oraz dopełnieniem szeregu formalności. Następnie bank analizuje zdolność kredytową wnioskodawcy i na tej podstawie przyznaje lub odmawia udzielenia kredytu.

Po kredyt mogą sięgać również firmy i instytucje. Mogą one liczyć na następujące rodzaje kredytów:

 • kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,
 • overdraft,
 • kredyt obrotowy,
 • kredyt inwestycyjny.
Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min