Główna > Wiki > B > Bezrobocie

Bezrobocie

niemożność znalezienia pracy zarobkowej
Czas czytania 1 min.

Bezrobocie – niemożność znalezienia pracy zarobkowej przez zdrowe i chętne do pracy osoby w wielu produkcyjnym. Bezrobocie wyrażane są poprzez tzw. stopę bezrobocia, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej, która wskazuje na to, jaką część zasobów pracy stanowią bezrobotni.

Dana osoba zostaje uznana za bezrobotną, gdy spełnia następujące warunki:

 • pozostaje bez pracy,
 • aktywnie poszukuje pracy,
 • jest zdolna do pracy.

Rozmiary bezrobocia zależą od:

 • współczynnika aktywności zawodowej,
 • liczby ludności w wieku produkcyjnym,
 • rozmiarów zatrudnienia.

Rodzaje bezrobocia

Wyróżniamy następujące rodzaje bezrobocia:

 • frykcyjne (przejściowe) – charakteryzuje się krótkotrwałością i płynnością, najczęściej dotyczą osób zmieniających pracę, dopiero wchodzących na rynek pracy oraz powracających na rynek pracy,
 • strukturalne – charakteryzuje się długookresowością, jest wynikiem zmian poziomu zatrudnienia w gospodarce i niedopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb na rynku pracy,
 • globalne – polega na nadwyżce całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem,
 • przymusowe – rodzaj bezrobocia będący wynikiem obiektywnej sytuacji na rynku pracy,
 • dobrowolne – wynika z odrzucenia ofert na rynku pracy,
 • cykliczne – wynika z wahań poziomu produkcji, które są rezultatem spadku ogólnego poziomu wydatków konsumpcyjnych, jest charakterystyczne dla branż sezonowych,
 • jawne – obejmuje bezrobotnych występujących w oficjalnych statystykach,
 • ukryte (utajone) – obejmuje niewykorzystane zasoby siły robocze, niezarejestrowane jako bezrobotne.
Podobne artykuły:
B
 • Broker

  podmiot, świadczący usługi

  1 min
 • Bank

  rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego

  1 min
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor

  1 min