Główna > Wiki > G > Gospodarka otwarta

Gospodarka otwarta

powiązania handlowe z innymi krajami
Czas czytania 1 min.

Jest to rodzaj gospodarki, pozwalający na swobodny przepływ towarów oraz usług między krajami. Możliwy jest zarówno import dóbr za granicę, jak i eksport towarów z innych krajów. Społeczeństwo kraju prowadzącego gospodarkę otwartą jest włączone w międzynarodowy podział pracy.

Do najważniejszych zalet gospodarki otwartej można zaliczyć:

  • Szybszy wzrost gospodarczy i wzrost dobrobytu społeczeństwa
  • Możliwość sprzedawania swoich dóbr i usług na znacznie większym terenie
  • Znaczne zwiększenie możliwości wyboru dokonywanego przez klientów
  • Wyspecjalizowanie się przedsiębiorstw w wytwarzaniu konkretnych dóbr
  • Podniesienie jakości sprzedawanych towarów podyktowane pojawieniem się konkurencji

Z prowadzeniem gospodarki otwartej zawsze wiążą się zjawiska takie jak wzrost konkurencji na rynku oraz wprowadzenie do gospodarki obcego kapitału. Może mieć ono skutek pozytywny, wpływając na poprawę jakości usług i towarów, zwiększając innowacyjność i prowadząc do długotrwałego wzrostu gospodarczego kraju. Z drugiej jednak strony, zazwyczaj wiąże się to z upadkiem mniejszych przedsiębiorstw, znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej i źle dopasowanych do  zachodzących zmian gospodarczych.

Przeciwieństwem gospodarki otwartej jest gospodarka zamknięta.

Podobne artykuły:
G Czas czytania Ilość polubień
Gospodarka towarowa - typ gospodarki, w której producenci wytwarzają produkty przeznaczone na sprzedaż 1 min 0 ❤
Gospodarka nakazowa - rodzaj systemu gospodarczego ze ZZSR 1 min 0 ❤
Gwarancja bankowa - to rodzaj jednostronnego, bezgotówkowego zobowiązania 1 min 0 ❤